gele mosterd cezanne1

CEZANNE

BCA 2 resistent

Cezanne is een laatbloeiend gele mosterdras dat opvalt door haar lengte in combinatie met stevigheid. Cezanne heeft een bietencysteaaltjes resistentie BCA 2. Het ras kan tot laat ingezaaid worden.

Gele mosterd rassen
In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen