raketblad1

QUATTRO

Quattro biedt goede resistentie tegen aardappelcysteaaltjes. Speciaal ontwikkeld voor de teelt op kleigrond. Quattro groeit snel door na kieming en 7 weken na het zaaien heeft het gewas het veld dicht. Geeft naast aaltjesbestrijding met zijn wortelgestel ook een flinke bijdrage aan de structuur en bodemvruchtbaarheid.

vds active label

Vandinter Semo heeft een sterke reputatie als aanbieder van onderscheidende groenbemesters, te danken aan een succesvol kweek- en veredelingsprogramma. De hoge scores op de rassenlijst bevestigen dat. De hoog scorende Vandinter Semo groenbemester-rassen zijn voorzien van het Active keurmerk. Een garantie voor een gezonde bodem. Alleen in eigen huis gekweekte rassen komen in aanmerking voor het Vandinter Semo Active keurmerk. Het Active keurmerk garandeert een bewezen actieve werking tegen aaltjes, een bewezen actieve kiemkracht en een zaaizaadzuiverheid van 98,5%.

In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:

Ras specifieke kenmerken
Teeltadvies Raketblad
Zaaitijd in het voorjaar:
:
Na half mei (0,5 tot 1 cm diep met een grondtemperatuur van minimaal 10 graden)
Zaaizaadhoeveelheid:
:
3 kg per hectare - 20 kg per hectare (inclusief vulmiddel)
Bloeitijd:
:
Eind augustus
Onkruidbestrijding:
:
Direct na zaai, voor opkomst lage dosering Roundup. Na opkomst bij goed ontwikkeld gewas maximaal 30 gram Titus per hectare. Spuit meerdere keren in een lage dosering in overleg met uw adviseur.
Bemesting:
:
100 kg N per hectare in het voorjaar, 50 kg N per hectare eind juli
Rijenafstand:
:
10 - 15 cm
Vandinter Semo Raketblad rassen:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
DOMINO
PION