Corn silage

forage grasses 1
forage grasses 1

Vandinter Semo selecteert en distribueert maïsrassen voor verschillende Europese maïskweekbedrijven. Het specifieke Nederlandse klimaat stelt hoge eisen aan maïsrassen. Vroegheid, stevigheid en hoog zetmeelgehalte zijn hierbij van belang. De selectie van de beste maïsrassen vraagt daarom een goede kennis over bodem en klimaat.

Maar ook de Nederlandse veehouder heeft een duidelijke voorkeur en is kritisch bij de keuze van maïs. Kwaliteit telt, maar er is altijd een scherp oog voor de uiteindelijke kostprijs. Loonwerkers en adviseurs spelen dan ook een belangrijke rol bij de definitieve keuze van maïsrassen. Vandinter Semo kent de behoeftes in de markt en speelt hierop in met een aanbod van kwalitatieve maïsrassen.

forage grasses

Digital, het topscorende maïsras op de rassenlijst

Bij Vandinter Semo zijn we verheugd dat het nieuwe maïsras Digital, direct bij toelating op de aanbevelende CSAR rassenlijst 2020, indruk maakt met opvallende opbrengstscores voor zetmeel, drogestof en VEM. Met een drogestofopbrengst score van 103 en een VEM-opbrengst score van 102 bezet Digital snijmaïs de toppositie binnen de midden-vroege en midden-late maïsrassen. Opvallend is ook de hoge score zetmeelgehalte van 104. Hierdoor beschikt Digital over de unieke combinatie van kwaliteit én opbrengst. Het ras is ontwikkeld door Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH in Duitsland en wordt door Vandinter Semo in Nederland op de markt gebracht.

 

soil

Het belang van een gezonde bodem voor een optimaal maïsresultaat

Het succes van een goede maïsoogst wordt niet alleen bepaald door de keuze van het beste ras zoals Digital. Bodembeheer, en bemesting zijn eveneens van essentieel belang. Vandinter Semo heeft een schat aan ervaring bij de inzet van groenbemesters voor een optimaal bodembeheer. Groenbemesters geven een merkbare startimpuls aan opvolgende oogsten. Enerzijds vanwege de nalevering van stikstof, anderzijds door beperking van aaltjesschade. De stikstofreserve bij oogstaanvang, voorkomt nitraatuitspoeling en resulteert in een hogere opbrengst. Dat komt de drogestofopbrengst en het VEM gehalte ten goede. Ook bij een hoogscorend maïsras als Digital.