Nieuws

Vandinter Semo ondersteunt Justdiggit bij realisatie van grasbanken in Kenia.

kuku kenia
Een bijdrage aan duurzaam bodembeheer

Elke dag opnieuw zetten we ons in bij Vandinter Semo om groenbemesters, vanggewassen, klavers, en grasrassen te ontwikkelen en te vermarkten die bijdragen aan een duurzaam bodembeheer. En dat doen we vooral in vruchtbare delen van de wereld waarbij het gaat om factoren als opbrengst en resistentie.

Het is dan ook met bijzondere waardering dat we onze kennis en ervaring kunnen inzetten voor een bijzondere onderneming; social enterprise Just Diggit.

Just Diggit zet zich in om in verschillende droogtegebieden in Afrika vergroening te realiseren door de aanleg van grasduinen (bunds). Zo heeft Just Diggit in Kuku (Kenia) maar liefst 150.000 gaten (bunds) uitgegraven in de vorm van een halve maan. Hierin wordt gras gezaaid en ontstaat uiteindelijk een grasduin. De halvemaan vorm zorgt ervoor dat het graszaad wordt beschermd tegen wind. De grasduinen bewaren het schaarse regenwater en zorgen voor afkoelen van de omgeving. De keten van grasduinen zorgt uiteindelijk voor een verdere vergroening van het landschap en een leefbaarder omgeving voor de lokale bevolking.

Om de grasduinen te kunnen inzaaien met geschikt gras, zijn tevens een aantal graszaadbanken opgezet. Deze arealen met gras worden beheerd en onderhouden door Masai vrouwengroepen. Van de volgroeide grassen wordt het graszaad gescheiden, dat door de vrouwen wordt verkocht op lokale markten, waarna het wordt ingezet in allerlei vergroeningsprojecten.

De kennis van Vandinter Semo wordt ingezet om de graskwaliteit te testen. Maar ook zetten de veredelaars van Vandinter Semo zich in om te onderzoeken welke grasrassen het best voldoen. Vandinter Semo heeft zich ook de komende jaren gecommitteerd om haar kennis in te zetten voor Just Diggit.

 

Klik hier voor het persbericht