japanse haver1

Japanse haver

(Avena strigosa)

Japanse haver is een graansoort die speciaal ingezet wordt voor de bestrijding van wortellesie-aaltjes (Pratylenchus penetrans). Japanse haver is resistent tegen Meloidogyne hapla, maar is wel een goede waardplant voor het maiswortelknobbelaaltje Meloidogyne chitwoodi. 

Het gewas geeft een snelle grondbedekking en kan in korte tijd een grote hoeveelheid drogestof produceren. Als Japanse haver rond 1 augustus wordt gezaaid produceert het meer dan 1600 kg effectieve organische stof!

Japanse haver is gevoeliger voor vorst dan de meeste andere granen. Bij de eerste nachtvorsten groeit het nog wel door maar het gewas zal een strenge winter niet overleven. Voordeel hiervan is dat het gewas niet hoeft te worden doodgespoten. Japanse haver wordt geteeld zoals de bekende zomerhavers. Bestrijding van onkruiden is goed mogelijk met groeistoffen.

Vlak voor de bloei is werking tegen Pratylenchus het beste.

Teeltadvies
Zaaitijd:
:
April t/m eind september
Zaaizaadhoeveelheid:
:
60 - 90 kg per hectare
Zaaidiepte:
:
1 - 2 cm
Bemesting:
:
50 - 60 kg N per hectare
Japanse haver ras
Geschikt voor bouwplan met:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen