bladrammenas

Bladrammenas

(Raphanus sativus)

Bladrammenas is een weinig knolvormende vorm van rammenas en is geschikt voor alle grondsoorten. Het is een kruisbloemige groenbemester die 80 cm tot 110 cm hoog wordt. Het gewas heeft een snelle beginontwikkeling en vormt in korte tijd een massaal gewas dat gemakkelijk onkruid onderdrukt.

Het is een uitstekend gewas voor het bestrijden en beheersen van diverse aaltjes. Een groot aantal Vandinter Semo bladrammenas rassen zijn mulitresistent (M. chitwoodi/fallax en bietencysteaaltjes).

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan bij voldoende stikstofaanbod hoge droge stof opbrengsten geven. Bij inzaai begin augustus voegt het gewas 1600 kg effectieve organische stof toe aan de bodem.

Het gewas verdraagt de eerste nachtvorsten goed waardoor het vrij lang doorgroeit. Bladrammenas kan zowel in het voor- als najaar gezaaid worden. Wanneer het gewas voor driekwart in bloei staat, moet het worden afgemaaid op 25-30 cm hoogte. De planten lopen dan opnieuw uit.

Bladrammenas is een van de weinige kruisbloemigen die niet vatbaar is voor knolvoet. Het gewas kan daarom zonder bezwaar worden geteeld in een bouwplan met kool. Wel kan het koolmotje zich in bladrammenas vermeerderen. Bladrammenas ondervindt hier geen schade van.

Sommige bladrammenasrassen bezitten een resistentie tegen alternaria. Het gaat hier om alternariasoorten die ook in andere kruisbloemigen voorkomen zoals kool en koolzaad. Op alternariasoorten die bijvoorbeeld peen en aardappelen aantasten heeft bladrammenas geen effect.

Teeltadvies
Zaaitijd:
:
Mei t/m begin september
Zaaizaadhoeveelheid:
:
25 - 30 kg per hectare
Bemesting:
:
30 - 50 kg N per hectare
Zaaidiepte:
:
1,5 tot 3 cm
Rassen
Geschikt voor bouwplan met:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
AYACARA
KWS REPORTAGE
GERON
JORBA
PINA