bladrammenas

Bladrammenas

(Raphanus sativus)

 

Bladrammenas is een kruisbloemige groenbemester die 80 cm tot 110 cm hoog wordt.

Bladrammenas wordt over het algemeen in de tweede helft van augustus gezaaid, maar ook voorjaars inzaai is goed mogelijk. Dankzij de snelle ontwikkeling en goede bodembedekking wordt onkruid prima onderdrukt. Na de eerste wintervorst kan bladrammenas gemakkelijk worden ondergeploegd. Bladrammenas is een uitstekend lokgewas voor het bestrijden van aaltjes.

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan vooral bij een ruim stikstofaanbod hoge drogestofopbrengsten geven. Het gewas verdraagt de eerste nachtvorsten goed waardoor het vrij lang doorgroeit.

Bladrammenas kan zowel in het voor- als najaar gezaaid worden. De voorjaarszaai richt zich op de bestrijding van het bietencysteaaltje. Wanneer het gewas voor driekwart in bloei staat, moet het worden afgemaaid op 25-30 cm hoogte. De planten lopen dan opnieuw uit.

Bladrammenas is een van de weinige kruisbloemigen die niet vatbaar is voor knolvoet. Het gewas kan daarom zonder bezwaar worden geteeld in een bouwplan met kool. Wel kan het koolmotje zich in bladrammenas vermeerderen. Bladrammenas ondervindt hier geen schade van.

bladrammenas inzet

...meer over bladrammenas

 

Sommige bladrammenasrassen bezitten een resistentie tegen alternaria. Het gaat hier om alternariasoorten die ook in andere kruisbloemigen voorkomen zoals kool en koolzaad. Op alternariasoorten die bijvoorbeeld peen en aardappelen aantasten heeft bladrammenas geen effect.

 

Sinds 2009 zijn rassen beschikbaar met resistentie tegen Meloidogyne chitwoodi. Enkele Vandinter Semo bladrammenas rassen zijn dubbel resistent (M. chitwoodi en bietencysteaaltjes).

Informatie over bladrammenas

In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Vandinter Semo bladrammenas rassen
Teeltadvies bladrammenas
Zaaitijd in het voorjaar:
:
April - mei
Zaaitijd in het najaar:
:
Juli - augustus
Zaaizaadhoeveelheid:
:
25 - 30 kg per hectare
Bemesting:
:
Op kleigrond 50 kg N per hectare
Downloads & links
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
GERON
JORBA
KARAKTER
IMAGE
RESPECT
ILLUSION
EVERGREEN
PINA
SPLENDID