Wortellesieaaltjes2

Wortellesieaaltjes

(Pratylenchus penetrans)

 

Wortellesieaaltjes zijn mobiel en niet gebonden aan een wortel. De wortellesieaaltjes eten zich een weg door de wortelcellen van de waardplant. Hierdoor ontstaan de kenmerkende bruine streepvormige vlekjes op de wortels (lesies).

Wanneer vele larven actief zijn, wordt het complete wortelstelsel aangetast. Door aantasting van wortellesieaaltjes wordt de plant gevoeliger voor schadelijke bodemschimmels. 

Wortellesieaaltjes hebben een korte levenscyclus, met 2-3 generaties per jaar en vermeerderen op een groot aantal waardplanten (waaronder veel onkruidsoorten). Verruiming van het bouwplan als beheersmaatregel is daarom erg lastig. Wortellesieaaltjes kunnen leiden tot grote opbrengstderving bij de teelt van o.a. lelies, bieten, graan, gerst en aardappels.

Informatie over het wortellesieaaltje

Ziektebeeld
  • Vaak typische lesies te zien op de wortels
  • Achterblijven in groei
  • Bij zwaardere besmettingen soms plantwegval door aangetaste wortelstelsel
  • Bij schade vaak gevoeliger voor schimmels
  • Opbrengstderving
Voorkomen van schade
  • Bedrijfshygiëne
  • Grondmonsteronderzoek
  • Zorgen voor een goede pH en hoog organische stofgehalte
  • Voorkom onkruid groei, ook na de hoofdteelt
  • Inzet van resistente groenbemesters (o.a. Japanse haver Exito en Tagetes patula)
Bestrijding via groenbemesters

Vandinter Semo heeft een overtuigende visie op de inzet van groenbemesters als bodemverbeteraar én als bestrijder van aaltjes. Daarom lanceert Vandinter Semo het "Active" kwaliteitskeurmerk voor een geselecteerd aantal top rassen binnen zijn aanbod van groenbemesters.

Downloads & links