Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland bestaat uit een deel Engels raaigras met daarnaast andere grassen, kruiden en klavers. Hierdoor ontstaat een weiland met veel biodiversiteit zowel boven als onder de grond. Kruidenrijk grasland groeit door een intensievere en diepere beworteling beter onder moeilijkere omstandigheden zoals droogte of overvloedige neerslag. Door het grote aandeel klavers is er vaak weinig mest of kunstmest nodig voor een hoge productie. De productie is meestal beter dan een standaard weidemengsel. Kruiden en klavers bevatten meer mineralen dan gras en sommige kruiden werken zelfs ontstekingsremmend. Kruidenrijk grasland is door diepere beworteling een echte CO2 vastlegger, er zijn dus nogal wat voordelen op te noemen. 

De belangstelling voor kruidenrijk grasland neemt daarom ook toe. Het Louis Bolk Instituut doet al verschillende jaren onderzoek naar het toepassen van kruidenrijk grasland.

Conclusie van deze proeven is: "Productief kruidenrijk grasland is goed inpasbaar in zowel gangbare als biologische bedrijfsvoering. Het biedt dus veel kansen voor een goede opbrengst onder droge omstandigheden zonder kunstmest. Dit terwijl er een lagere onkruiddruk is en een betere voederwaarde.”

Sinds 2019 heeft Vandinter Semo een samenwerking met Pure Graze uit Mariënberg. Pure Graze heeft een behoorlijk marktaandeel in kruidenrijk grasland en meer dan 30 jaar ervaring. Kruidenrijke graslandmengsels zijn aan de hand van deze ervaring samengesteld en voor diverse gronden zijn er verschillende Saladebuffetten®.

Vandinter Semo produceert, mengt en verpakt deze voor Pure Graze. Pure Graze richt zich vooral op de verkoop van kruidenrijk grasland en geeft voorlichting over het totale bedrijfssysteem ( PG NxT-STEP®) waarbij natuur inclusieve landbouw de basis is. Meer info over Pure Graze is te vinden op de website www.puregraze.com

De beworteling van kruidenrijk grasland in beeld. Wat opvalt zijn diepe beworteling van klavers, cichorei en luzerne. Onder droge omstandigheden zullen deze soorten het best blijven produceren, doordat ze dieper uit de bodem vocht kunnen halen.