Groenbemesters

groenbemesters1
groenbemesters2
Enkelvoudige groenbemesters zijn effectiever

Naast ontwikkeling en veredeling van nieuwe rassen wordt bij Vandinter Semo intensief onderzoek gedaan naar de oorzaken die een sterke invloed hebben op de vermeerdering van aaltjes.

Speciale aandacht is gegeven aan de inzet van groenbemestermengsels. Er worden veel goede eigenschappen toegedicht aan groenbemestermengsels,ook dat ze voor de bestrijding van meerdere aaltjessoorten tegelijkertijd ingezet zouden kunnen worden. 

Veel van de bijgemengde soorten vermeerderen echter juist schadelijke aaltjes. Zo zou dus het aaltjesreducerende effect van een resistente soort in een mengsel teniet gedaan worden door de aanwezigheid van de vermeerderende soorten.  

Onze groenbemesters

Vandinter Semo - Active label

 

De huidige toprassen groenbemesters van Vandinter Semo zijn het resultaat van een jarenlang kweek- en veredelingsprogramma. Vandinter Semo groenbemesters als bladrammenas, gele mosterd en Japanse haver sieren de rassenlijsten met topposities. Door de toenemende populariteit van groenbemesters worden ook minder bewezen rassen in de markt aangeboden als groenbemester en vanggewas voor aaltjes.

Voorbeelden die wij kennen? 

Alexandrijnse klaver, wikken en facaelia. Een zorgelijke ontwikkeling naar onze overtuiging. Vooral omdat lang niet alle groenbemesters een doorontwikkelde resistentie hebben tegen aaltjes. Om het kaf van het koren te scheiden en een heldere boodschap te hebben voor de professionele gebruiker van groenbemesters, lanceert Vandinter Semo het Active label als een keurmerk voor de toprassen die Vandinter Semo op de markt brengt.