Groenbemesters

Groenbemesters hebben een belangrijke invloed op de bodem

Groenbemesters worden steeds belangrijker in de landbouw omdat ze een belangrijke invloed hebben op de bodem. Naast aaltjesbeheersing, een goede structuur en een betere organische stof voorziening, kunnen groenbemesters ook een belangrijke bijdrage leveren aan de bodemweerbaarheid.

Vandinter Semo is als enige Nederlandse veredelaar continue bezig groenbemesters te verbeteren voor een gezonde bodem. We begrijpen het belang om door te ontwikkelen en gebruiken hiervoor de modernste technieken. Samen met andere partners zoals de Wageningen University & Research (WUR) onderzoeken we in het veld en laboratorium naar de beste strategie voor een weerbare bodem door groenbemesters. Meer weten over onze innovatieve technieken en groenbemesters? Neem dan contact met ons op.

Onze groenbemesters

Vandinter Semo - Active label
Active garandeert kwaliteit en effectiviteit van groenbemesters

 

De huidige toprassen groenbemesters van Vandinter Semo zijn het resultaat van een jarenlang kweek- en veredelingsprogramma. Door de toenemende populariteit van groenbemesters worden ook minder bewezen rassen in de markt aangeboden als groenbemester en vanggewas voor aaltjes. Een zorgelijke ontwikkeling naar onze overtuiging. Vooral omdat lang niet alle groenbemesters een doorontwikkelde resistentie hebben tegen aaltjes.

Om het kaf van het koren te scheiden en een heldere boodschap te hebben voor de professionele gebruiker van groenbemesters, lanceert Vandinter Semo het Active label als een keurmerk voor de toprassen die Vandinter Semo op de markt brengt.

Wat garandeert het Active label?
  • Rassen die beschikken over aantoonbaar hoge resistenties tegen schadelijke aaltjes (bron: Nederlandse rassenlijst)

  • Vrij van schadelijke onkruiden (wilde haver, zuring, doornappel)

  • Het actief doorontwikkelen van nieuwe hoog resistente groenbemesters

  • Topkwaliteit zaaizaad, intensief gecontroleerd door de NAK

  • Duurzaam bodembeheer door groenbemesters die voor Nederland zijn ontwikkeld en veredeld

Facelia, Alexandrijnse klaver, Voederwikke

Niet kerende grondbewerking of gereduceerde grondbewerking is steeds populairder aan het worden, minder brandstof gebruik, verminderde organische stof afbraak en een mooie bodemstructuur. Voor dit systeem is onder andere bladrammenas minder geschikt. Om aan deze toenemende vraag te voldoen hebben we soorten en mengsels beschikbaar die makkelijk afvriezen en goed mechanisch te verwerken zijn.

Facelia - Phacelia tanacetifolia

Kiemt redelijk goed onder droge bodemomstandigheden en geeft een goed bedekking van de bodem. Facelia past erg goed in mengsels door het aanpassingsvermogen van de plant. De bovenste laag van de bouwvoor wordt intensief beworteld en geeft een mooie structuur. Facelia is een drachtplant en dus aantrekkelijk voor bijen. Bij vroege zaai is het zeer vorstgevoelig, bij latere zaai in de herfst kan het overwinteren.

Alexandrijnse klaver - Trifolium alexandrinum

Eenjarige, witbloeiende klaver die wat op luzerne lijkt. De beworteling is intensief maar gaat niet heel diep en is vergelijkbaar met witte klaver. In de bloei is het gewas erg aantrekkelijk voor bijen en hommels. Alexandrijnse klaver is een goed mengpartner door de geschiktheid voor latere zaai en als stikstofbinder.

Voederwikke - Vicia sativa

De naam zegt het al, het gewas wikkelt zich op aan naburige planten. Het is ook een gewas wat bepaalde eisen stelt aan dan de bodem zoals een goede vochtvoorziening en een goed pH-KCL (minimaal 5) Voederwikke past goed in een groenbemestermengsel door het vullen van lege ruimtes en als stikstofbinder.

CSAR rassenlijst

De meest recente cijfers uit de CSAR Rassenlijst voor bladrammenas en gele mosterd kunt u hier vinden