tagetes1

Tagetes

(Tagetes patula)

 

Tagetes is een plant uit de composietenfamilie, afkomstig uit Mexico. Tagetes is vooral bekend als tuinplant (afrikaantjes). De laatste jaren wordt zij ook ingezet voor de bestrijding van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). De aaltjesdodende werking ontstaat door het vrijkomen van zuurstofradicalen in de wortels na binnendringen van de aaltjes. 

Een effectieve aaltjesbestrijding vraagt om een teeltperiode van 3-5 maanden in de zomer, zodat een groot wortelstelsel wordt gevormd. 

Het optimale zaaitijdstip is juni en juli. Het gewas zal zich dan snel ontwikkelen. Te vroeg zaaien leidt tot een lange kiemplantfase die ruimte geeft aan de groei van ongewenst onkruid. Bovendien is tagetes gevoelig voor vorst. Een geslaagde onkruidvrije teelt van tagetes heeft een meerjarig effect tegen wortellesieaaltjes.

Informatie over tagetes

In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Vandinter Semo tagetes rassen
Teeltadvies tagetes
Zaaitijd:
:
Half mei - juli
Zaaizaadhoeveelheid:
:
7 - 12 kg per hectare
Bemesting:
:
70 kg N per hectare
Downloads & links
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
GROUNDCONTROL
SPARKY