Aaltjesbestrijding

(Nematoden beheersing)

Hoewel aaltjes een bijdrage leveren aan een gezond bodemleven, zijn er tal van aaltjes die een serieuze bedreiging vormen voor gewassen. De meeste schadelijke aaltjes leven ondergronds en tasten vooral de wortels van gewassen aan. De bekendste aaltjes zijn de cysteaaltjes zoals het aardappelcysteaaltje dat verantwoordelijk is voor aardappelmoeheid. Een ander bekender aaltje is het wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje.

Vandinter Semo richt zich met de veredeling van vanggewassen op een natuurlijke bestrijding van aaltjes.

Ieder aaltje verdient een bestrijding op maat

Aaltjes zijn er in vele soorten. Met elk een unieke set van eigenschappen. Hierdoor vormen ze een bedreiging voor een groot aantal gewassen. Door deze verscheidenheid is het van belang te weten welk type aaltje bestreden dient te worden om de meest effectieve groenbemester in te kunnen zetten. Op deze site benoemen we de verschillende aaltjes en de best toepasbare groenbemester als natuurlijke bestrijder of om aaltjes te beheersen.

Over welke aaltjes hebben we het?