raketblad1

Raketblad

(Solanum sisymbriifolium)

Raketblad (Solanum sisymbriifolium) is afkomstig uit Zuid-Amerika en is familie van de aardappel. Het ‘vanggewas’ raketblad is geschikt voor het bestrijden van cystenaaltjes en verbetert de bodemstructuur. Vandinter semo heeft het gewas in 2001 in Nederland geïntroduceerd en is er samen met de Universiteit van Wageningen in geslaagd om het gewas beter geschikt te maken als doder van cystenaaltjes.

Raketblad zorgt voor een bestrijding van ongeveer 70% van de aaltjespopulatie. Voorwaarde is dat het gewas zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Het aaltjesreducerend effect is vrijwel even groot als van natte grondontsmetting (80% bestrijding) en flink groter dan zwarte braak (50% doding).

Raketblad is volledig resistent tegen alle in Nederland voorkomende populaties van cystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) en ongevoelig voor Phytophthora. Het zaaibed moet  ondiep, vlak en fijn zijn, en het zaad moet licht worden aangedrukt. 

Eind augustus wordt het gewas op 25 cm hoogte afgemaaid of geklepeld om zaadvorming te voorkomen. Het gewas loopt hierna opnieuw uit. Vlak voor het onderwerken wordt het gewas opnieuw geklepeld. Raketblad kan veel massa maken. Een goed ontwikkeld gewas levert 10 ton drogestof per hectare op. Tot nu toe heeft raketblad weinig last van aardappelziektes.

Over het algemeen blijft het gewas gezond en kan het eind oktober worden ondergewerkt. Komt Phytophthora voor dan is het beter om het gewas begin september om te ploegen. De rol van raketblad in de verspreiding van alternaria is beperkt. Chemische onkruidbestrijding is goed mogelijk maar niet alle herbiciden met een toelating in aardappelen zijn geschikt en of toegelaten.

Teeltadvies raketblad
Zaaibedbereiding:
:
Uitgangspunt voor een geslaagde teelt van raketblad is een stevig zaaibed van kruimelige grond. Een stevig zaaibed zorgt voor een goede kieming van het zaad, waardoor er veel wortels gevormd worden in de bodem. Veel wortels zorgen voor een goede aaltjeslokkende en afdodende werking. Na een goede start ontwikkelt zich pas later in het seizoen, en vanaf half juli groeit het naar een dicht gewas. Vóór zaai kan (een aantal keer) een vals zaaibed worden gemaakt om onkruid te bestrijden.
Zaaitijd in het voorjaar:
:
Tussen 1 tot 15 juni (1,5 cm diep met een grondtemperatuur van minimaal 10°C). Bij gunstige omstandigheden kan het ook in de week voor 1 juni of in de week na 15 juni. Een goede aansluiting met een bezakte, vochtige ondergrond is erg belangrijk. Bij een zaaidiepte op 1,5cm kiemt het zaad goed wanneer het worteltje voldoende contact kan maken met het vocht in de bodem.Daarom is het belangrijk om precies te zaaien (bv. met nokkenrad- of schijvenzaaimachine) en na het zaaien de grond eventueel rollen (cambridgerol), zodat het vocht in de bodem blijft.
Zaaizaadhoeveelheid:
:
20 kg per hectare (inclusief vulmiddel), dekkend zaaien.
Rijenafstand:
:
10 - 15 cm dit geeft een goede verdeling van de wortels in de grond.
Onkruidbestrijding na zaai:
:
Direct na zaai 0,15 l/ha centium + 0,75-1,0 l/ha stomp. Bestrijding met glyfosaat kan tot ruim voor opkomst, wanneer er dekkend gezaaid is.
Onkruidbestrijding na opkomst:
:
Na opkomst bij goed ontwikkeld gewas maximaal 30 gram Titus per hectare. Spuit eventueel meerdere keren in een lage dosering (5-15 gram/ha Titus + uitvloeier) afhankelijk van de grootte van raketblad en in overleg met uw adviseur.
Onkruidbestrijding opmerkingen:
:
Het gebruik van Centium, Stomp en Titus in de teelt van raketblad is op basis van een “derdenuitbreiding”. Gebruik van deze middelen in de teelt van raketblad, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.Na het gebruik van Centium kan raketblad door regenval wit verkleuren (dit verdwijnt na verloop van tijd).
Bemesting:
:
Raketblad is een stikstofbehoeftig gewas. Als startgift kan 40 kg N/ha worden gegeven (in de vorm van kunstmest of drijfmest). Half juli kan een tweede gift van 40-50 kg/ha worden gegeven.
Klepelen:
:
Eind augustus bij roodverkleuring van de bessen (op 20-25 cm hoogte).
Bloeitijd:
:
Eind augustus
Opmerking:
:
Raketblad heeft een trage beginontwikkeling. Na half juli treedt er een groeiversnelling op. Controleer bij hoge phytopthora- en coloradokeverdruk ook het raketbladgewas.Het effectieve organische stofgehalte (organische stof dat na een jaar nog aanwezig is in de bodem) van raketblad is ca. 1500 kg/ha. Dit is bijna twee keer zoveel als een groenbemester gezaaid in augustus.
In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen