gele mosterd1

Gele mosterd

(Sinapis alba)

 

Gele mosterd behoort tot de kruisbloemigen. De gele mosterd rassen van Vandinter Semo zijn goed resistent tegen bietencysteaaltjes.

Gele mosterd is een groenbemester voor late inzaai en geeft dankzij haar vlotte groei een goede grondbedekking. Onder gunstige omstandigheden produceert het gewas in korte tijd een grote hoeveelheid organische stof. In zes weken tijd is de grond tot zo’n 70cm doorworteld. Het gewas bloeit snel maar geeft bij herfstzaai geen zaadopslag. Het optimale zaaimoment voor gele mosterd is van augustus tot en met september. Voor optimale bestrijding van bietencysteaaltjes is het aan te raden om de plant wat vroeger in te zaaien. De plant vriest snel af.

Meestal is een voorbewerking nodig om het lange gewas goed te kunnen onderploegen. Ploegen na de winter kan zonder voorbewerking. De plant vriest in de winter kapot. Gele mosterd is sterk vatbaar voor knolvoet. Daarom is de groenbemester minder geschikt voor een bouwplan met koolsoorten. Gele mosterd is verder geschikt als N-vanggewas en neemt stikstof gemakkelijk op. 

Informatie over gele mosterd

In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Vandinter Semo gele mosterd rassen
Teeltadvies gele mosterd
Zaaitijd in het voorjaar:
:
April - mei
Zaaitijd in het najaar:
:
Augustus - september
Zaaizaadhoeveelheid:
:
25 - 30 kg per hectare
Bemesting:
:
50 kg N per hectare
Downloads & links
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
VICTORIA
BRILLIANT
FLEVO
LUDIQUE
SARAH