Recreatiegazons

parkgras

Recreatiegazons

Naast voedergrassen produceert Vandinter Semo ook veel gazon grassen. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met grasveredelaars uit de hele wereld. De beste grasrassen worden door ons vermeerderd in Nederland en Denemarken. De teelt wordt door onze landbouwkundigen begeleid en beoordeeld. Na het schonen en certificering worden de grassen verwerkt in verschillende mengsels.

Recreatiemengsels kunnen bestaan uit Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemd, struisgras, en hardzwenkgras. De mengsels hebben ieder hun eigen doel en zijn daarvoor nauwkeurig samengesteld. Er zijn mengsels voor diverse doeleinden zoals; parken, campings, speelgazons, siergazons en zonneweiden.

Onze mengsels

Siergazon

Engels raaigras |   30%
Roodzwenk gewoon |   30%
Roodzwenk fijn   |   20%
Roodzwenk fors |   20%

Siergazon met een fijne structuur en prima zodedichtheid

 

Type R1 (recreatie)

Engels raaigras |   20%
Veldbeemd |   25%
Roodzwenk gewoon   |   15%
Roodzwenk fijn/fors |   20%
Hardzwenkgras |   20%

Geschikt voor kampeerterreinen, parken en zonneweiden.

 

Recreatie/speelgazon

Engels raaigras |   40%
Veldbeemd |   15%
Roodzwenk gewoon   |   35%
Roodzwenk fijn |   10%

Zeer geschikt voor gazons die regelmatig worden gebruikt. Dit gazon is schaduwtolerant.

 

Schaduw & zon mengsel

Roodzwenk gewoon/fors   |   30%
Engels raaigras |   20%
Veldbeemd |   25%
Hardzwenk |   20%
Struisgras gewoon |     5%

Geschikt voor gazons die vaak in de schaduw liggen, maar dat ook goed groeit in de zon. Dit mengsel kan goed tegen droogte. 

 

Doorzaai mengsel

Engels raaigras |   80%
Roodzwenk fors/fijn   |   20%

Het mengsel om gazons mee door te zaaien.