Hoe we dat doen?

Onze inzet voor duurzame landbouw

Vandinter Semo is actief in zaadteelt, zaadhandel en zaadveredeling. Hoewel een groot deel van onze omzet wordt gerealiseerd door de handel in zaad en het in opdracht telen van zaad, zetten we sterk in op de veredeling van aaltjes-resistente groenbemesters.

Al meer dan 100 jaar ervaring

Het is 1914 als de oprichters Zwaan en De Wiljes in het Groningse Scheemda starten met hun bedrijf in zaadteelt en de handel in zaad. Ruim 100 jaar later is het bedrijf bekend als Vandinter Semo en uitgegroeid tot een betekenisvol producent en verwerker van zaaizaad in Nederland en ver daarbuiten. En hoewel zaadteelt en zaadhandel nog altijd een belangrijke kernactiviteit is van Vandinter Semo, is het aanbod uitgebreid met zaadschoning, zaadcoating en zaadverpakking. Bovendien heeft Vandinter Semo een unieke reputatie opgebouwd als kweekbedrijf voor cruciferen.

Aaltjes bestrijding (Nematoden beheersing)

Aaltjes vormen een ware plaag voor veel voorkomende gewassen. Bij aantasting door aaltjes wordt een aanzienlijke schade veroorzaakt door opbrengstverlies. Het besef dat groenbemesters effectief ingezet kunnen worden als bestrijder van aaltjes wordt gelukkig alsmaar populairder. Vandinter Semo spant zich in om een relevant aanbod groenbemesters te kunnen aanbieden als alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen.

zaaizaad lab

Groenbemesters

In het rendementsdenken zijn groenbemesters niet altijd een eerste keuze. Want of het nu gaat om bodemverbetering of om bestrijding van aaltjes en andere bodemgebonden ziektes, zijn er chemische oplossingen die in eerste instantie betere resultaten realiseren. In eerste instantie, zeggen we met klem. Want het duurzaamheidsdenken en het streven naar een verantwoorde en optimale bodemkwaliteit maakt groenbemesting een serieus alternatief voor bemesting en bestrijding. Vandinter Semo heeft een sterke reputatie als specialist op het gebied van groenbemesters.

Vandinter Semo - Graszaad

Contractteelt

Eén van de pijlers onder het succes van Vandinter Semo is de teelt voor derden, ofwel contractteelt. Dankzij de jarenlange ervaring en de deskundigheid van onze teeltbegeleiders houden we het hele teeltproces zorgvuldig in de gaten en geven we adviezen over bewerking, uitzaai, bemesting, bestrijding en beregening. Hierdoor worden optimale oogstresultaten behaald. Niet voor niets weten nationale en internationale opdrachtgevers ons te vinden voor hun contractteelt. 

recreatiegrassen

Recreatiegrassen

Naast voedergrassen produceert Vandinter Semo ook veel gazongrassen. Er wordt hierbij intensief samengewerkt met grasveredelaars uit de hele wereld. De beste grasrassen worden door ons vermeerderd in Nederland en Denemarken. De teelt wordt door onze landbouwkundigen begeleid en beoordeeld.

Na schoning en certificering zijn de grassen beschikbaar voor diverse mengsels. We hebben mengsels voor sportvelden, recreatiegazons, bermen en dijken.

Voedergrassen

Vandinter Semo beschikt over een goed geselecteerd aanbod aan grasrassen die zonder uitzondering een toppositie hebben op de rassenlijst. Bij de samenstelling van de uiteindelijke weidemengsels kijken we echter verder dan alleen pure opbrengst. Zo kijken we vooral naar de voederwaarde, naar verteerbaarheid en naar de praktische oogstkwaliteiten. Dankzij onze eigen zaadbewerking zijn wij in staat om een coating aan te brengen die het graszaad een snellere ontkieming geeft. Zo passen wij onze kennis en capaciteit direct toe voor de beste weidemengsels.

homepage VDS glutenvrije haver
Glutenvrije haver

Haverketen De Nederlandse haverketen - waarvan Vandinter Semo deel uitmaakt - stimuleert onderzoek en promotie van glutenvrije haver als gezonde 'superfood' van eigen bodem...

Zaadtechnologie

De modernste schoningsmachines in onze fabriek in Scheemda stellen ons in staat om een hoogwaardige kwaliteit zaaizaad te garanderen voor onze opdrachtgevers.

Vandinter Semo - Active label

Een ‘gezonde bodem’ en ‘duurzaam bodembeheer’. Het zijn thema’s die volop in de belangstelling staan. Bij agrariërs, omdat het besef toeneemt dat een continue rendementsvolle teelt van gewassen vraagt om verstandig bodembeheer, maar ook bij andere betrokkenen. Zo zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven zich ten volle bewust van bodemkwaliteit als garantie voor schoon en veilig drinkwater. Vandaag, maar ook in de toekomst. En ook banken, financiële instellingen en hypotheekverstrekkers erkennen dat een gezonde bodem een positieve invloed heeft op de waardeontwikkeling van grond. Vandinter Semo heeft een overtuigende visie op de inzet van groenbemesters als bodemverbeteraar én als bestrijder van aaltjes. Daarom lanceert Vandinter Semo het “Active” kwaliteitskeurmerk voor een geselecteerd aantal toprassen binnen zijn aanbod van groenbemesters.