Overige gewassen

Vandinter Semo heeft een reputatie wanneer het gaat om groenbemesters. In de loop der jaren is echter ook een unieke kennis opgebouwd over een assortiment gewassen die wij heel oneerbiedig ‘overig’ noemen. Niet omdat wij ze minder belangrijk vinden. Maar simpelweg omdat we niet zo goed weten hoe we ze het best rangschikken. Daarom vragen we toch graag uw aandacht voor onze eiwitgewassen, havers, quinoa en vezelhennep.

lupine

Cotopaxi lupine

Vandinter Semo heeft als eerste in Europa het kwekersrecht gekregen op een nieuwe soort lupine; het Andes-lupineras Cotopaxi. Een resultaat van een samenwerking met Hanzeschool Groningen en het EU onderzoeksproject Libbio Horizon 2020.

De Europese Unie heeft gesteld dat ze meer plantaardige eiwitten van eigen Europese bodem willen produceren in plaats van het importeren uit voornamelijk Zuid-Amerika. Het telen van lupine gebeurt vooral in Zuid-Europa vanwege het klimaat. Nederland is juist zeer geschikt om het zaad voor deze lupine te telen.

Tot nu toe wordt in Europa de Lupine angustfolia geteeld. Het nieuwe Andes-lupineras Cotopaxi is een ander soort. Het betreft een Lupine mutabilis en heeft een hoger eiwitgehalte. Waar andere soorten rond de 33% eiwitgehalte zitten scoort Cotopaxi een gehalte van 42% tot 43%.

In de komende tijd zal Vandinter Semo dit ras verder veredelen op hogere opbrengsten, zoetheid en vroegheid. 

lupine 2

...meer over Cotopaxi lupine

Van de vier soorten lupine die geschikt zijn voor menselijke consumptie is de Lupinus mutabilis, de Andes lupine, er één van. De olie van de Andes lupine is onder andere geschikt voor voedseltoepassingen zoals margarines, mayonaises maar ook voor cosmetische toepassingen; haarverzorgingsproducten, lippenstift en huidverzorging. Multi toepasbaar dus!

quinoa1

Quinoa

Quinoa (Chenopodium quinoa) komt van nature uit de Andes in Zuid-Amerika en is nauw verwant aan melde, spinazie en de biet. Hoewel quinoa geen graan is, wordt het net als couscous of rijst bereid en gegeten. Quinoa is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Dit komt met name doordat quinoa een alternatieve vleesvervanger is voor mensen die minder of geen vlees willen eten.

De plant kan zo’n 3 meter hoog worden en bloeit in pluimen. Afhankelijk van het ras is de houtige stengel groen, rood of purper. Quinoa is geschikt om als gehele plant silage (GPS) te oogsten. Voor GPS wordt het gewas geoogst door een maïshakselaar die stengeldeeltjes van 0,6 cm maakt. Het gewas wordt geoogst wanneer het drogestofgehalte minimaal 25% bedraagt; dit wordt bereikt wanneer de pluimen op volle kleur zijn. De zaden zijn dan halfdeegrijp.

...meer over quinoa

Quinoa wordt gezaaid van eind maart tot begin mei. Afhankelijk van weersomstandigheden kan quinoa geoogst worden tussen eind augustus en eind september. Het quinoa zaad is fijn van structuur en in formaat te vergelijken met graszaad. Quinoa kan geoogst worden met een ‘combine’ die ook ingezet wordt voor de oogst van granen en grassen. Aangezien onkruidbestrijding op mechanische wijze – schoffelen – is aan te bevelen, dient quinoa ingezaaid te worden op een rijenafstand van minimaal 25cm. Voor bemesting dient uitgegaan te worden van 120-180 kg N (stikstof en kali) per hectare om een aantrekkelijke opbrengst te halen. Een opbrengst van minimaal 3 ton per hectare is te verwachten. Echter, de teelt van quinoa staat nog zodanig in de kinderschoenen dat een stabiele opbrengstindicatie nog niet is af te geven.

vezelhennep

Vezelhennep

Vezelhennep is familie van de hennepplant (Cannabis sativa) en wordt geteeld voor de vezels. Het is mogelijk om vezelhennep te verwerken tot houtkern en bastvezel. De bastvezel wordt verwerkt tot grondstof voor de papier- en textiel industrie en is geschikt als composietmateriaal voor interieurs van auto’s. Houtkern wordt verwerkt tot strooisel voor onder andere paardenstallen. Daarnaast vind je vezelhennep terug in voedingsproducten en diervoeder.

De teelt van vezelhennep vindt met name plaats in Noord-Groningen en in de veenkoloniën in Drenthe. Hennep geeft op kleigrond aanzienlijke betere resultaten dan op zandgrond. Vezelhennep heeft een sterk en diep wortelgestel, dit komt de structuur van de grond zeker te goede.

...meer over vezelhennep

Vezelhennep is al jarenlang een goede aanvulling in het veenkoloniale bouwplan. Bemesting volstaat in de vorm van organische mest. Vezelhennep zorgt voor een duidelijke grondverbetering, waardoor volggewassen als suikerbieten een goede start hebben. Het gebruikelijke zaaimoment van vezelhennep is eind april en begin mei, afhankelijk van bodemtemperatuur en vochtigheid. De oogst vindt plaats in de augustusmaand waarbij de gesneden stengels nog enkele weken op het veld blijven liggen voor droging. Het uiteindelijke ‘stro’ wordt in balen geperst.

Vandinter Semo heeft dankzij intensieve samenwerking met Wageningen Universiteit al vele jaren een veredelingsprogramma voor vezelhennep. Als eerste ras is hieruit voortgekomen: Chameleon. Een vroeg ras met een goede vezelkwaliteit. Chameleon is sinds kort vervangen door drie nieuwe rassen: Markant, Marcello en Ivory.