Overige gewassen

Vandinter Semo heeft een reputatie wanneer het gaat om groenbemesters. In de loop der jaren is echter ook een unieke kennis opgebouwd over een assortiment gewassen die wij heel oneerbiedig ‘overig’ noemen. Niet omdat wij ze minder belangrijk vinden. Maar simpelweg omdat we niet zo goed weten hoe we ze het best rangschikken. Daarom vragen we toch graag uw aandacht voor onze voedergrassen, begroeningsgrassen, maïs, quinoa, bladraap en vezelhennep.

begroeningsgrassen sportveld

Begroeningsgrassen

Of het nu gaat om begroeiing van infrastructuur, parken, sportvelden en tuinen. Ook hiervoor beschikt Vandinter Semo over een uitgebreide collectie grasmengsels. Samengesteld met unieke grasrassen en hun specifieke kenmerken als uitgangspunt, voor elke wenselijke toepassing. Trage groeiers met een stevige beginontwikkeling wanneer het om openbaar groen gaat en hoge dichtheid grasmengsels met herstelcapaciteit wanneer het om sportvelden gaat.

Vandinter Semo maiszaad

Snijmaïs

Vandinter Semo selecteert maïsrassen voor verschillende Europese maïskweekbedrijven. Het specifieke Nederlandse klimaat stelt hoge eisen aan maïsrassen. Vroegheid, stevigheid en hoog zetmeelgehalte zijn hierbij van belang.

De Nederlandse veehouder is zeer kritisch wanneer het gaat over het inzaaien van maïsrassen. Loonwerkers en adviseurs spelen een belangrijke rol bij de maïsrassen keuze. Vandinter Semo kent deze markt en speelt hier op in. Jaarlijks screenen wij tientallen nieuwe rassen. Alleen de allerbeste rassen worden op de markt gebracht. Snijmaistelers kennen ons van het maïsras MOKKA, een middenvroeg maïsras. In 2020 verwacht Vandinter Semo weer met rassenlijstwaardig materiaal op de markt te komen.   

quinoa1

Quinoa

Quinoa (Chenopodium quinoa) komt van nature uit de Andes in Zuid-Amerika en is nauw verwant aan melde, spinazie en de biet. Hoewel quinoa geen graan is, wordt het net als couscous of rijst bereid en gegeten. Quinoa is de laatste jaren enorm in populariteit toegenomen. Dit komt met name doordat quinoa een alternatieve vleesvervanger is voor mensen die minder of geen vlees willen eten.

De plant kan zo’n 3 meter hoog worden en bloeit in pluimen. Afhankelijk van het ras is de houtige stengel groen, rood of purper. Quinoa is geschikt om als gehele plant silage (GPS) te oogsten. Voor GPS wordt het gewas geoogst door een maïshakselaar die stengeldeeltjes van 0,6 cm maakt. Het gewas wordt geoogst wanneer het drogestofgehalte minimaal 25% bedraagt; dit wordt bereikt wanneer de pluimen op volle kleur zijn. De zaden zijn dan halfdeegrijp.

...meer over quinoa

Quinoa wordt gezaaid van eind maart tot begin mei. Afhankelijk van weersomstandigheden kan quinoa geoogst worden tussen eind augustus en eind september. Het quinoa zaad is fijn van structuur en in formaat te vergelijken met graszaad. Quinoa kan geoogst worden met een ‘combine’ die ook ingezet wordt voor de oogst van granen en grassen. Aangezien onkruidbestrijding op mechanische wijze – schoffelen – is aan te bevelen, dient quinoa ingezaaid te worden op een rijenafstand van minimaal 25cm. Voor bemesting dient uitgegaan te worden van 120-180 kg N (stikstof en kali) per hectare om een aantrekkelijke opbrengst te halen. Een opbrengst van minimaal 3 ton per hectare is te verwachten. Echter, de teelt van quinoa staat nog zodanig in de kinderschoenen dat een stabiele opbrengstindicatie nog niet is af te geven.

Stoppelknol, Bladraap

Bladraap / stoppelknol

Bladraap/stoppelknol is een traditioneel gewas dat zowel als voedergewas als groenbemester te verbouwen is. Nachtvorst en zelfs matige vorst worden goed verdragen. Bij inzaai in de stoppel komt dit gewas niet meer in bloei. De voederwaarde van blad en bladsteel zijn hoog.

Bladraap is als voedergewas en als groenbemester te verbouwen. Het is familie van raapzaad die speciaal geselecteerd is op een snelle begingroei en een hoge bladproductie. Het gewas kan nachtvorst en zelfs matige vorst goed verdragen. Mits tijdig gezaaid kan bladraap een enorme massa vormen. Zowel voor de voederwinning als voor de inbreng van organische stof is dat een waardevolle eigenschap. De voederwaarde van blad en bladsteel zijn hoog. Bij te vroege zaai kan het gewas echter in bloei komen en grove stengels vormen die voor het vee moeilijker te verteren zijn.

...meer over bladraap / stoppelknol

Bladraap is zeer vatbaar voor knolvoet. Het gewas ondervindt hier zelf weinig hinder van maar bij volg- gewassen die hiervoor gevoelig zijn kan dit problemen opleveren. Rhizoctonia kan zich op bladraap niet ver- meerderen. Bladraap kan het bietencysteaaltjes vermeerderen en er zelf ook enige schade van ondervinden.

Vandinter Semo is een gewaardeerd leverancier van bladraap. In Nieuw-Zeeland is Vandinter Semo met rassen als Pasja, Pacer en Vivant zelfs marktleider. Te danken aan het feit dat de schapenhouderij aldaar veelal kiest voor stabiele eiwitrijke gewassen.

vezelhennep

Vezelhennep

Vezelhennep is familie van de hennepplant (Cannabis sativa) en wordt geteeld voor de vezels. Het is mogelijk om vezelhennep te verwerken tot houtkern en bastvezel. De bastvezel wordt verwerkt tot grondstof voor de papier- en textiel industrie en is geschikt als composietmateriaal voor interieurs van auto’s. Houtkern wordt verwerkt tot strooisel voor onder andere paardenstallen. Daarnaast vind je vezelhennep terug in voedingsproducten en diervoeder.

De teelt van vezelhennep vindt met name plaats in Noord-Groningen en in de veenkoloniën in Drenthe. Hennep geeft op kleigrond aanzienlijke betere resultaten dan op zandgrond. Vezelhennep heeft een sterk en diep wortelgestel, dit komt de structuur van de grond zeker te goede.

...meer over vezelhennep

Vezelhennep is al jarenlang een goede aanvulling in het veenkoloniale bouwplan. Bemesting volstaat in de vorm van organische mest. Vezelhennep zorgt voor een duidelijke grondverbetering, waardoor volggewassen als suikerbieten een goede start hebben. Het gebruikelijke zaaimoment van vezelhennep is eind april en begin mei, afhankelijk van bodemtemperatuur en vochtigheid. De oogst vindt plaats in de augustusmaand waarbij de gesneden stengels nog enkele weken op het veld blijven liggen voor droging. Het uiteindelijke ‘stro’ wordt in balen geperst.

Vandinter Semo heeft dankzij intensieve samenwerking met Wageningen Universiteit al vele jaren een veredelingsprogramma voor vezelhennep. Als eerste ras is hieruit voortgekomen: Chameleon. Een vroeg ras met een goede vezelkwaliteit. Chameleon is sinds kort vervangen door drie nieuwe rassen: Markant, Marcello en Ivory.