Nieuws

Vandinter Semo lanceert platform deweerbarebodem.nl

Vandinter Semo lanceert online kennisplatform; De Weerbare Bodem

Met de lancering van www.deweerbarebodem.nl wil Vandinter Semo een online platform bieden waarop informatie bij elkaar gebracht wordt over de weerbare bodem. Landbouwers en adviseurs hebben op deze manier een centrale plek, waar relevant nieuws, onderzoeken en verdiepingsartikelen over de weerbare bodem te vinden zijn. De informatie is neutraal en wordt regelmatig geüpdatet.

Het belang van een weerbare bodem wordt in de landbouwdiscussie meer en meer erkend vanwege een aantal belangrijke redenen:

  1. Gewasproductiviteit: Een gezonde en weerbare bodem is essentieel voor een goede gewasproductie. Een bodem met voldoende organische stof, voedingsstoffen en een goede structuur zorgt voor een optimale groei van gewassen. Dit resulteert in hogere opbrengsten en verbeterde landbouwproductiviteit.
  2. Duurzaamheid: Een weerbare bodem draagt bij aan de duurzaamheid van landbouwsystemen. Een gezonde bodem kan water beter vasthouden, wat helpt bij het naleveren van bodemvocht. Bovendien kan een weerbare bodem beter omgaan met extreme weersomstandigheden, zoals droogte of zware regenval, waardoor de veerkracht van landbouwgronden wordt vergroot.
  3. Nutriëntenbeheer: Een weerbare bodem kan nutriënten efficiënter vasthouden en vrijgeven aan planten. Dit vermindert het verlies van voedingsstoffen door uitspoeling naar grondwater of oppervlaktewater, en verlaagt de behoefte aan kunstmest. Dit draagt bij aan een duurzamere landbouwpraktijk en helpt de waterkwaliteit te beschermen.
  4. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten: Een gezonde bodem herbergt een diversiteit aan organismen, zoals bacteriën, schimmels en regenwormen. Deze organismen dragen bij aan de biodiversiteit en leveren belangrijke ecosysteemdiensten. Ze helpen bijvoorbeeld bij het afbreken van organisch materiaal, het bevorderen van bodemvruchtbaarheid en het bestrijden van ziekteverwekkers. Een weerbare bodem ondersteunt het behoud van bodembiodiversiteit en de veerkracht van landbouwecosystemen.
  5. Klimaatmitigatie: Bodems spelen een belangrijke rol in de opslag van koolstof. Een weerbare bodem met voldoende organische stof kan koolstof vastleggen en bijdragen aan de vermindering van broeikasgasemissies. Door te investeren in het behoud en de verbetering van de bodemgezondheid, kunnen landbouwpraktijken bijdragen aan klimaatmitigatie-inspanningen.

Al met al is een weerbare bodem van vitaal belang voor duurzame landbouw. Het bevordert de productiviteit, veerkracht, biodiversiteit en klimaat-bestendigheid van landbouwgronden, en draagt bij aan een duurzamere en efficiëntere landbouwpraktijk op de lange termijn.

Het is het doel van Vandinter Semo om met het online platform, www.deweerbarebodem.nl, een bijdrage te leveren aan het verspreiden van kwaliteitsinformatie over de bodem en maatregelen die getroffen kunnen worden om de bodem weerbaarder te maken tegen ziekten, plagen en weersomstandigheden.