bruine mosterd1

Bruine mosterd

(Brassica juncea)

Sarepta mosterd komt oorspronkelijk uit Azië en wordt ook wel bruine mosterd genoemd. Sarepta mosterd hoort bij de kruisbloemenfamilie en is een goede voorvrucht voor aardappelen en groentegewassen. 

Het gewas is geselecteerd voor biofumigatie. Na het kneuzen en onderwerken van het gewas worden de actieve stoffen omgezet in gassen die giftig zijn voor een groot aantal bodemorganismen. Biofumigatie is voornamelijk gericht op het bestrijden van bodemschimmels, zoals waterrot bij aardappelen. 

Proeven hebben aangetoond dat de groei van Pythium schimmels met 60 tot 80 procent wordt teruggebracht.  Vergelijkbare resultaten zijn bekend voor lakschurft (Rhizoctonia) en verwelkingsziekte (Verticillium).

Teeltadvies bruine mosterd
Zaaitijd:
:
April - mei, augustus - november. Bij late zaai niet meer inwerken.
Zaaizaadhoeveelheid:
:
10 - 12 kg per hectare
Bemesting:
:
60 kg N per hectare
Rassen
In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
SCALA