Vrijlevende wortelaaltjes2

Vrijlevende wortelaaltjes

(Trichodoridus en Paratrichodorus)

 

Vrijlevende wortelaaltjes komen voornamelijk voor op lichtere klei-, zavel- en zandgronden. Ze dringen de wortels niet binnen, maar tasten de wortels aan door ze van buiten af aan te prikken voor voeding.

Planten reageren met de vorming van nieuwe zijwortels. Het resultaat is een bossig wortelstelsel. De vrijlevende wortelaaltjes zijn in staat om het tabaksratelvirus en het erwtenverbruiningsvirus over te dragen als dat in de bodem aanwezig is. Bij besmetting ontstaat naast  opbrengstderving dan ook kwaliteitsderving. Het vrijlevende aaltje vermeerdert sterk in vochtige grond tijdens een koel en vochtig
voorjaar. 

Vrijlevende wortelaaltjes hebben veel waardplanten en dat maakt verruiming van het bouwplan lastig. Ze hebben een levenscyclus van 3-4 generaties per jaar. Na biologische grondontsmetting kan de populatie van wortelaaltjes met ruim 70% afnemen.

Informatie over het vrijlevende wortelaaltje

Ziektebeeld
  • Onregelmatig schadebeeld met afwisselend gezonde en aangetaste planten
  • Achterblijven in groei
  • Overbrengen van virussen zoals tabaksratelvirus bij aardappelen
  • Vooral problemen rond opkomst bij nat en koel voorjaar
Voorkomen van schade
  • Bedrijfshygiëne
  • Grondmonsteronderzoek
  • Verhogen van de pH en organische stofgehalte kan schade beperken
  • Kiezen van de juiste groenbemester en voorvruchten
Bestrijding via groenbemesters

Vandinter Semo heeft een overtuigende visie op de inzet van groenbemesters als bodemverbeteraar én als bestrijder van aaltjes. Daarom lanceert Vandinter Semo het "Active" kwaliteitskeurmerk voor een geselecteerd aantal top rassen binnen zijn aanbod van groenbemesters. 

Downloads & links