Nieuws

Meer inzicht in het effect van groenbemesters op het bodemleven.

Meer inzicht in het effect van groenbemesters op het bodemleven.

De groenbemesters die momenteel op de Nederlandse akkers groeien, hebben een positieve invloed op het bodemleven. Vanwege de complexiteit en diversiteit van het bodemleven is er blijvend onderzoek nodig, met PPS groenbemesters is er een stap gezet in het ontrafelen van het mysterie van de bodem.

Vandinter Semo heeft meegewerkt aan twee video's waarin de resultaten worden gepresenteerd door onderzoekers van de WUR.

Het was opvallend om te zien dat er een groot aantal antagonisten in de bodem aanwezig zijn die aaltjes en andere bodemziekten kunnen bestrijden. Bovendien werd duidelijk dat mengsels van groenbemesters geen extra voordelen bieden ten opzichte van monocultuur groenbemesters, zowel wat betreft bodemleven als de productie van organische stof. De twee video's zijn hieronder te bekijken.

https://vimeo.com/vandintersemo/mengselproef

 https://vimeo.com/vandintersemo/bodemleven