Blog

De strijd om water?

Nederlanders en water? Het blijft een bijzondere relatie.

Nederlanders en water? Het blijft een bijzondere relatie. Eeuwenlang hebben we gestreden tegen hoog water en overstromingen, terwijl we de laatste tijd vooral de uitdaging zien om voldoende water te hebben voor onze gewassen. 

In het programma “Waterman” wordt het thema indringende en prikkelende wijze duidelijk gemaakt. Voor veel agrariërs zal het programma bestempeld worden als ‘het zoveelste programma’ tegen de landbouw. Toch is dat iets te kort. Overigens is de reactie wel begrijpelijk, want alles wat ons lijkt te belemmeren in ons dagelijks bestaan, wordt al snel als vijandig gezien.  

Toch is het goed om ook eens te kijken vanuit de ogen van andere belanghebbenden. Het leert ons namelijk om na te denken. Over hoe het misschien anders kan. Beter kan zelfs. Dat vraagt om een ‘open’ houding. Sowieso slim als je wilt vernieuwen en verbeteren. De gedachte; ‘we hebben het altijd zo gedaan’, is dan namelijk niet de beste instelling.

Wat zeggen onze wetenschappers ook alweer over droogte?

Wageningen University & Research is actief met tal van onderzoeken naar de ontwikkeling van gewassen met een betere bestendigheid tegen droogte. Vanwege het veranderende klimaat en de verminderde beschikbaarheid van water zijn de belangrijkste argumenten overduidelijk aanwezig. 

Eén van de belangrijke onderzoeksprojecten is het project Klimaatadaptie Open Teelten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de risico’s die invloed hebben op opbrengstderving bij extreme weersomstandigheden en hoe deze risico’s verkleind kunnen worden. 

Positieve invloed op bodemstructuur. 

Een belangrijk deel van dit onderzoeksproject zoomt in op de bodemkwaliteit. Bodemstructuur en bodemverdichting? Vraagstukken waar groenbemesters niet alleen een bijdrage leveren door toename van organische stof en een beter bodemklimaat, maar ook door een positieve invloed op de bodemstructuur. 

De positieve bodemeffecten van groenbemesters nog maar eens op een rijtje.

+ stikstofvastlegging en nalevering

+ aaltjesbeheersing

+ verbetering van bodemstructuur

+ vermindering en voorkoming van bodemerosie

+ betere doorlatendheid van de grond

+ langduriger vasthouden en naleveren van vocht

+ verhoging biodiversiteit

 

Naast beregenen is het essentieel dat er organische stof zoals in de vorm van groenbemesters wordt aangevoerd, het effect wordt dan vele malen groter.