Nieuws

‘Koolstofboeren’ nieuwe melkkoe voor agrariërs?

duurzame landbouw
Positief nieuws in toekomstvisie

Het is begin maart 2021. We hebben nog steeds te maken met een strenge lockdown vanwege het coronavirus. Veehouders ervaren de economische gevolgen van het coronavirus door het uitblijven van nabetalingen door zuivelcoöperatie Campina Melkunie. En in aanloop naar de aankomende verkiezingen wordt het belang van duurzame landbouw vertaald in een toekomstvisie voor agrariërs die als dreigend ervaren kan worden. Een context die roept om wat extra positiviteit. Hoe prettig is het dan om een bericht te lezen in de Financiële Telegraaf met als kop; “Koolstofboeren nieuwe melkkoe voor agrariërs”.

 

Het artikel verhaalt over de proef die al enkele jaren geleden is opgezet door het ZLTO in samenwerking met het Louis Bolk Instituut en Bionext. Tijdens deze proefperiode wordt onderzocht in welke mate extra koolstof vastgelegd kan worden in de bodem, waardoor de effecten van klimaatverandering beperkt kunnen worden.

Het is partijen duidelijk dat ‘de bodem’ een belangrijke rol speelt in mogelijke oplossingen voor het klimaatprobleem. Het is eveneens duidelijk dat een bodem met een hoge mate aan organische stof veel beter is bestand tegen extreme weersomstandigheden.

 

Deze genoemde argumenten zijn natuurlijk al lang duidelijk bij Vandinter Semo. Met de ontwikkeling van groenbemesters een aaltjesbestrijders draagt het haar steentje bij aan oplossingen voor een duurzame landbouw.

Het is alleen opvallend hoelang het soms duurt voordat bepaalde oplossingen aandacht krijgen en een plekje krijgen in de reguliere nieuws media.

In bijgevoegde artikelen leest u over het onderzoek van ZLTO en het project ‘Koolstofboeren’.

https://www.verantwoordeveehouderij.nl/show/Koolstofboeren.htm

https://www.bodemplus.nl/publish/pages/153742/bws-a.pdf