Nieuws

Alarmbellen luiden steeds harder over staat van de natuur in onze wereld.

Vandinter Semo
VN presenteert alarmerend rapport over teruggang biodiversiteit.

Afgelopen maandag - 6 mei - presenteerde de Verenigde Naties een nieuw gezaghebbend rapport - IPBES Global Assessment Report - over de biodiversiteit in onze wereld. De conclusie is alarmerend: “We halen zoveel grondstoffen uit de natuur dat die niet in staat is om daarvan te herstellen”. “Hierdoor worden 1 miljoen planten en dieren direct bedreigd met hun voortbestaan”. Het resultaat van tientallen jaren aantasting van ecosystemen door menselijk handelen.

De aangedragen oplossing is er een met impact. Het beschermen van de overgebleven natuur is niet voldoende. Een aanpassing van onze leefwijze is noodzakelijk, zo stellen de onderzoekers. Daarbij wordt aangegeven dat we natuur niet alleen dienen te gebruiken als een consumptiegoed, maar dat we natuur juist dienen in te zetten voor klimaatverandering, kustbescherming en luchtvervuiling.

In het rapport worden verschillende belangrijke oorzaken aangewezen die hun stempel drukken op de teruggang. Veranderingen in landgebruik, klimaatverandering, vervuiling en een toenemende consumptie, worden gezien als invloedsfactoren. De wijze waarop we voedsel verbouwen en produceren is er één van.

Boeren worden meer een meer gedwongen om hogere producties te halen. Alleen gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest zijn hiervoor niet meer toereikend. Een conclusie die ook bij Vandinter Semo wordt gezien. De alternatieve inzet van vanggewassen, groenbemesters als natuurlijke oplossing voor enerzijds de bestrijding van aaltjes en anderzijds als verbeteraar van de bodemkwaliteit is een manier die inspeelt op de suggesties zoals gedaan door de onderzoekers van het VN rapport.

Het rapport benoemt specifiek de geïndustrialiseerde landbouw, zoals in Nederland. Door focus op enkele gewassen neemt de biodiversiteit af. Het leidt tot een verlies aan bodemorganismen, bestuivers en insecten. Het gevolg is een daling van landbouwproductiviteit dat - hoe paradoxaal - wordt gecompenseerd met kunstmatige bestrijding en meststoffen die het probleem uiteindelijk alleen nog maar groter maken.

De roep om agro-ecologie, waarbij natuur en voedselproductie worden verweven, bieden een alternatief.

Wilt u een heldere samenvatting van de bevindingen uit het VN rapport?

Klik hier voor een uitgebreid artikel, zoals gepubliceerd in het NRC.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/06/natuurtop-in-parijs-soorten-sterven-in-steeds-hoger-tempo-uit-a3959269?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=5om5&utm_content=&utm_term=20190507

Klik hier voor een toelichting op de website van de Verenigde Naties
https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941