Nieuws

Hoe gras een bijdrage levert aan minder broeikasgas.

abergain high sugar grass
AberGain High Sugar Grass. Meer eiwitopname, lagere broeikasgasuitstoot.

De Nederlandse consument – en ook consumenten in andere Europese landen – zijn bereid om meer geld te betalen voor melk van koeien die veel buiten lopen. Een wens die voortkomt uit de gedachte dat koeien met meer weidegang een prettiger leven hebben en zorgen voor gezondere melk. Een prima motief, zou je kunnen zeggen. Echter, grazende koeien zorgen ook voor een hogere uitstoot van methaangas. In de vorm van mest, scheten en boeren. Kortom we hebben te maken met een paradox. De wens voor diervriendelijker buiten grazende koeien leidt tot extra broeikasgassen. Toch is er een oplossing; AberGain High Sugar Grass.

De universiteit van Aberystwyth in Engeland heeft veel onderzoek gedaan naar de effecten van eiwitopname op de uitstoot van methaan. De conclusie is dat suikerrijke grassen ervoor zorgen dat dankzij een hogere verteerbaarheid meer eiwit wordt opgenomen en minder methaangas wordt gevormd. Dankzij de unieke samenwerking van de Aberystwyth University en het internationale veredelingsbedrijf Germinal, is een nieuw grasras ontwikkeld met een hoog suikergehalte. Dit grasras, AberGain, wordt in de Benelux op de markt gebracht door Vandinter Semo.

AberGain is sinds 2018 opgenomen op de Nederlandse rassenlijst en heeft direct de hoogste notering behaald.

Ook het Nederlandse Barenbrug erkent de voordelen van gras als ‘ingrediënt’ voor een lagere uitstoot aan methaan. In een artikel in het FD, zaterdag 6 juli, wordt gemeld dat Barenbrug volop inzet op veredeling van nieuwe grasrassen die uiteindelijk een methaanreductie van 10% kunnen realiseren.

Vandinter Semo brengt vandaag de dag met AberGain een voedergras op de markt dat deze belofte al waarmaakt.

Wilt u meer weten? Download de AberGain brochure op deze site.