Artikel

Aaltjesbestrijding om broeikasgas-uitstoot te verlagen?

nioo knaw
Een innovatieve en verantwoordelijke houding tegenover ons milieu.

Ongeacht welke krant, actualiteitenprogramma of nieuwssite u bekijkt, grote kans dat het gaat over de uitstoot van CO2, stikstof of andere broeikasgassen. En de laatste tijd gaat het helaas onevenredig veel over de rol die agrariërs daarin spelen. Specifieker gezegd, de rol die het vee erin speelt. Als gewasveredelaar van groenbemesters, met bovengemiddelde aandacht voor bodemontwikkeling en bodembeheer, kijken ook wij hoe we een rol kunnen spelen en kunnen bijdragen aan een gebalanceerd milieu. Soms worden we daarbij geholpen door onderzoek en nieuwsfeiten die een positieve invloed hebben op de beeldvorming van agriprofessionals en waaruit blijkt dat we, niet alleen als bedrijf maar ook als sector, bovenal een innovatieve en verantwoordelijke houding hebben als het gaat om ons aller milieu.

Aaltjes verantwoordelijk voor CO2 uitstoot.

In de bodem leven vele aaltjes. En dat ‘vele’ is een bescheiden formulering. Het totaal aantal aaltjes op aarde is ongeveer een factor 60 miljard keer het aantal mensen. Jawel 60 miljard keer zoveel. Natuurlijk, aaltjes zijn nauwelijks te zien, maar het opgetelde gewicht is zo’n 300 miljoen ton (ongeveer de helft van wat we als mensen met elkaar wegen). Deze cijfers zijn aan de oppervlakte gekomen door een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), die daarvoor ook de gegevens heeft gebruikt van verschillende internationale onderzoeksteams.

Opmerkelijk aan het onderzoek is dat er meer aaltjes voorkomen in koude noordelijke gebieden dan in de warme gebieden en de tropen. Een kleine 40% van alle aaltjes leeft in toendra’s en noordelijk gelegen bossen. De aaltjes in de kou vertonen veel minder activiteit en uitstoot dan de aaltjes in de warmere gebieden. De onderzoekers geven echter aan dat de aaltjesactiviteit toeneemt door het opwarmen van de bodem. Dus in die gebieden waar de meeste aaltjes voorkomen, zal de uitstoot door opwarming het hoogst zijn.

Wim van der Putten, onderzoeker van het NIOO, geeft aan dat we er alles aan moeten doen om verdere klimaatopwarming te bestrijden. Dus, dat betekent dat ook bestrijding van aaltjes meer aandacht verdiend.

Bent u benieuwd naar het onderzoek van het NIOO-KNAW? Klik dan door op de volgende link.

https://nioo.knaw.nl/nl/pers/meest-voorkomende-dier-leeft-vooral-hoge-noorden