Blog

Ondiep inwerken van groenbemesters voor een verbeterde bodemkwaliteit

velddemonstratie vandinter semo
Velddemonstratie in Lelystad

Afgelopen dinsdag 29 oktober organiseerde Vandinter Semo samen met PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) en een aantal mechanisatiebedrijven een velddemonstratie in Lelystad. Het doel? Inzicht bieden in de effecten van ondieper ploegen op de bodemkwaliteit.

Bodemverdichting leidt tot een slechtere infiltratie van hemelwater. Bovendien neemt het aandeel lucht en water door verdichting af. De verstoorde bodemstructuur beperkt de afbraak van organisch materiaal waardoor uiteindelijk CO2 gehaltes in de bodem toenemen.

Een situatie die niet bijdraagt aan het groeiproces.

Groenbemesters leveren een belangrijk bijdrage om de bodemkwaliteit te verbeteren. Het inwerken van groenbemesters leidt tot een verrijking van organische stoffen en tegelijkertijd wordt bodemverdichting tegengegaan. Echter, er is een duidelijke maar.

Het gebruik van zware machines om de groenbemesters in te werken, is juist een belangrijke veroorzaker van bodemverdichting. De inzet van diepwoelmachines om door de verdichtingslaag heen te komen is een beproefde methode.

Voor een snellere vertering van organische stof is het daarentegen van belang om ondiep te ploegen. In de toplaag van zo’n 15 centimeter vindt een veel snellere en betere vertering plaats, dan wanneer wordt geploegd op dieptes van 20cm tot 30cm.

Tijdens de velddemonstratie lieten een aantal mechanisatiebedrijven zien hoe zij door inzet van rupstrekkers en door te rijden op de oppervlakte (niet in de voor) kunnen voorkomen dat er bodemverdichting ontstaat.

Vandinter Semo liet zien met een proefveld van bladrammenas dat zij er als veredelaar in slagen om een snelgroeiend gewas te ontwikkelen dat zorgt voor een snelle bodembedekking waardoor onkruidgroei wordt voorkomen. Het proefveld was twee maanden eerder ingezaaid. In combinatie met de juiste manier van bodeminwerking ontstaat een verbeterde bodemkwaliteit.