Nieuws

Digital snijmais, driedubbele topscore op Zetmeel, Drogestof- en VEM opbrengst

Hoge opbrengst en hoge kwaliteit gaan hand in hand.

Vandinter Semo is verheugd dat het nieuwe maïsras Digital, direct bij toelating op de aanbevelende CSAR rassenlijst 2020, indruk maakt met opvallende opbrengstscores voor zetmeel, drogestof en VEM. Met een drogestofopbrengst score van 103 en een VEM-opbrengst score van 102 bezet Digital snijmaïs een toppositie binnen de midden-vroege en midden-late maïsrassen. Opvallend is ook de hoge score zetmeelgehalte van 104. Hierdoor beschikt Digital over de unieke combinatie van kwaliteit én opbrengst. Het ras is ontwikkeld door Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH in Duitsland en wordt door Vandinter Semo in Nederland op de markt gebracht.

 

Drogestofopbrengst en zetmeelgehalte van grote invloed op kostprijs van ruwvoer

Een hoge gewasopbrengst leidt tot een gunstig effect op de kostprijs van ruwvoer. En, in tegenstelling tot kosten voor grond, is de gewasopbrengst per hectare sterk te beïnvloeden. Een besef dat bij meer en meer veehouders duidelijk wordt. Bij een maïsras met een bovengemiddelde drogestofopbrengst en een hoog zetmeelgehalte kan de kostprijs per kilo drogestof gemakkelijk 20% lager uitvallen dan wanneer wordt gekozen voor een maïsras met een ondergemiddelde drogestofopbrengst. Dankzij de topscore van 103 voor drogestofopbrengst en 104 voor zetmeelgehalte, is Digital de te overwegen keuze voor de veehouder die een scherp oog heeft voor kosten en rendement.

   

Optimaal bodembeheer door gecombineerde inzet van Digital maïs en groenbemesters

Het succes van een goede maïsoogst gaat verder dan de keuze voor het beste ras. Bodembeheer, en bemesting zijn eveneens van groot belang. Vandinter Semo heeft een schat aan ervaring bij de inzet van groenbemesters voor een optimaal bodembeheer. Groenbemesters geven een merkbare startimpuls aan opvolgende oogsten. Enerzijds vanwege de nalevering van stikstof, anderzijds door beperking van aaltjesschade. De stikstofreserve bij oogstaanvang, voorkomt nitraatuitspoeling en resulteert in een hogere opbrengst.

 

Vandinter Semo distributeur van Digital snijmaïs

Vandinter Semo is een vooraanstaand veredelaar van aaltjes-resistente groenbemesters en vanggewassen. Daarnaast onderhoudt Vandinter Semo een aantal diepgaande samenwerkingen met collega veredelaars uit het buitenland. Hierdoor beschikt Vandinter Semo over een aantal verkoop- en distributierechten van bijvoorbeeld grasrassen en maïsrassen die onderscheidend zijn en passen binnen de duurzame missie van Vandinter Semo over landbouw. Digital maïs wordt door Vandinter Semo op de markt gebracht via een geselecteerd aantal handelaren in gewassen.