Blog

Een goede en kwalitatieve maïsopbrengst? Geef ook aandacht aan de bodem.

bodemkwaliteit
Een goede en kwalitatieve maïsopbrengst? Geef ook aandacht aan de bodem.

Vrijwel elke melkveehouders zal bij de keuze van maïs letten op de scores, zoals die worden gepubliceerd door de commissie samenstelling aanbevelende rassenlijst (CSAR). Logisch, het geeft namelijk een objectieve kijk op de opbrengsten die maïsrassen weten te realiseren.

Als distributeur van het nieuwe maïsras Digital, kijken wij met evenveel interesse naar de score die ‘wij’ behalen ten opzichte van de overige maïsrassen. En dat we voor Digital maïs meer dan tevreden zijn met topscores voor het Zetmeelgehalte (104), Drogestofopbrengst (103) en een VEM-opbrengst van (102) zal wellicht te begrijpen zijn.

Dankzij onze langjarige ervaring als veredelaar van groenbemesters en vanggewassen, weten we echter ook maar al te goed hoe groot het belang van een goede bodem is voor een optimaal oogstresultaat. Dat geldt voor groenbemesters, dat geldt voor gras én dat geldt voor maïs.

Onlangs in september werd een bijeenkomst georganiseerd op het demoveld Bewust Bodembeheer Salland. Daar werden onderwerpen aangesneden als onderzaai, nazaai, de inzet van vanggewassen en groenbemesters om het organische gehalte in de bodem te verbeteren. Speciale aandacht werd ook gegeven aan het watervasthoudende vermogen van de bodem en het effect ervan op de gewasopbrengst. Duidelijk werd tijdens deze bijeenkomst dat niet alleen de unieke raseigenschappen van maïs bepalend zijn voor de beste oogstresultaten, maar dat het vooral de bodemkwaliteit is die een sterke invloed heeft om de ‘talenten’ en eigenschappen van het gewas te benutten.

Zo is inmiddels bekend dat een verhoogde humuswaarde in de bodem (te realiseren door inzaai van groenbemesters) zorgt voor extra stikstofreserves, die op hun beurt een positief effect hebben op de groeistart van het opvolgende gewas. Dat geldt ook voor een hoog scorend maïsras als Digital.