Artikel

Gras verdient meer waardering in het rantsoen.

highsugargrass

Onlangs stond een positief artikel in Boerderij Vandaag over de rol van gras in het rantsoen. Onderzoeker Cindy Klootwijk van Wageningen University, Livestock Research, benadrukt in het artikel dat gras in combinatie met weidegang, uitstekend past in de toenemende maatschappelijke en politieke wens van kringlooplandbouw. Grasland heeft zelfs een bepalende rol. Eiwit van eigen land, weidegang, kruidenrijk grasland, een trend die zelfs doordringt tot op het schap van de supermarkt. Als landbouwsector kun je daarvan profiteren.

Het volledige artikel is te lezen op de website van De Boerderij.

Bij Vandinter Semo hebben we met Abergain High Sugar Grass een grasras in handen waarmee veehouders optimaal kunnen profiteren van de beschreven visie over duurzame landbouw.

www.highsugar.nl