Blog

Een bijzonder voorjaar

Een bijzonder voorjaar

Met de coronacrisis in het land, lijkt alles op z’n kop te staan. De gezondheid van mensen wordt bedreigd en ook de economische gezondheid van ons land wordt aangetast. Het leidt tot onzekerheid en extra zorgen. Gelukkig blijkt de natuur zich niet zoveel aan te trekken van deze gebeurtenissen.

Gewassen ontkiemen, nieuwe dieren worden geboren, de aarde warmt zich op. Kortom, de natuur gaat na een winterslaap weer gewoon ‘aan’. Misschien dat ons dat extra houvast kan geven.

Met deze Vandinter Semo nieuwsbrief willen we even stil staan bij een aantal onderwerpen die ook voor u interessant kunnen zijn.

Heeft u er vragen over? Aarzel niet om even contact op te nemen. We zijn er voor u. Ook nu. info@vandintersemo.nl

 

Groenbemesterdag WUR Vredepeel.

Een korte terugblik.

Het is nog maar enkele weken geleden dat de Groenbemesterdag plaatsvond op de proefboerderij van Wageningen University in Vredepeel. Maar liefst 200 geïnteresseerden waren aanwezig om te leren dat de keuze voor een bepaalde groenbemester verschil maakt, maar ook dat het op de juiste wijze bewerken van groenbemesters er toe doet.

Geert Elzes van Vandinter Semo kreeg de kans om uit te leggen dat de keuze voor de juiste groenbemester tot wel 300 euro per hectare kan opleveren. Bezoekers aan de Groenbemesterdag kregen een Vandinter Semo Aaltjesalmanak mee waarin duidelijk is weergegeven welke groenbemesters het meest effectief zijn bij de verschillende aaltjes-soorten.

Op de Groenbemesterdag werd eveneens aandacht besteed aan de bewerking en het onderwerken van de groenbemesters. Vooral het tijdstip van onderwerken verdient namelijk aandacht. Groenbemesters die aan het einde van de winter worden ingewerkt, geven hun stikstof vrij in juni en juli. De periode dat aardappelen en mais veel stikstof opnemen.

Geïnteresseerd in de Vandinter Semo aaltjesalmanak? Via deze link kunt u de aaltjesalmanak downloaden.

 

DIGITAL maïs ongekend populair.

Afgelopen najaar waren we bij Vandinter Semo trots op de toelating van Digital op de CSAR rassenlijst 2020. De opvallende drogestofopbrengst, het hoge zetmeel en de VEM, zorgden zelfs voor een toppositie op de CSAR rassenlijst. En dat hebben we geweten.

Ons wederverkoop en handelskanaal kreeg een enorme aanvraag te verwerken. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Het is goed als klanten kunnen profiteren van goede gewassen.

Door de ongekende populariteit van Digital maïs, hebben we echter ook vele klanten moeten teleurstellen. Onze eigen voorraden waren namelijk niet toereikend om aan de grote vraag te voldoen. Daarom hebben we onze oogstproductie opgeschaald. Zodat we volgend inzaaiseizoen wel aan de vraag kunnen voldoen.

Dus, ook u weet het, wilt u profiteren van de topeigenschappen van Digital Maïs, zorg dan dan u er snel bij bent.

U kunt daarvoor contact opnemen met onze afdeling verkoop