Nieuws

Zeven nieuwe rassen bladrammenas opgenomen in Aanbevelende Rassenlijst

Nieuwe genetica voor de Nederlandse landbouw

Zeven nieuwe rassen bladrammenas zijn opgenomen in Aanbevelende Rassenlijst. Deze lijst biedt belangrijke richtlijnen voor agrariërs in Nederland die op zoek zijn naar effectieve groenbemesters om de bodemgezondheid te verbeteren en onkruid te onderdrukken. Vandinter Semo heeft maar liefst vijf nieuwe rassen op de CSAR rassenlijst groenbemesters 2024. De rassen zijn geselecteerd op basis van hun prestaties onder verschillende Nederlandse bodem- en klimaatomstandigheden. .

Veredeling

De veredeling van nieuwe groenbemesterrassen gaat in volle vaart door om gezondere en weerbaardere bodems te verkrijgen. De veredelingsafdeling van Vandinter Semo is continue bezig met het verbeteren van de  biomassa productie en andere bodemverbeterende aspecten. 

Aanbevelende rassenlijst

De CSAR benadrukt dat de rassenlijst jaarlijks wordt bijgewerkt om in te spelen op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen van telers. De lijst biedt niet alleen aanbevelingen voor rassen, maar ook voor teelttechnieken en beheerstrategieën om het meeste uit de groenbemesters te halen. Telers worden aangemoedigd om de lijst te raadplegen bij hun keuze voor groenbemesters in het komende teeltseizoen. De volledige Aanbevelende Rassenlijst voor Groenbemesters 2024 is beschikbaar op de officiële website van de rassenlijst.

https://rassenlijst.info/ajax_frontoffice/filemanager/files/2024/Persbe…