Faba bean

Faba bean

Faba beans are legumes belonging to the legume family. They are often cultivated as crops for human consumption and livestock feed. Faba beans are native to Eurasia and have been cultivated for thousands of years. The seeds of field beans are rich in proteins and fibers and also contain various nutrients such as iron, magnesium, and vitamin B. Faba beans can be boiled, dried, and ground into flour, or used in various dishes such as soups, stews, and salads. They are often valued for their nutritional value and contribution to sustainable agricultural practices due to their ability to fix nitrogen from the air and improve soil fertility.

Vandinter Semo offers seed multiplication for faba beans. In 2023, we multiplied the Tiffany variety. 

proefveld veldbonen
Onderzoek en proefvelden

Naast zaaizaad producties steken we tijd en energie in onderzoek naar nieuwe rassen met weinig bijsmaak (off-flavors) Hierbij kijken we ook naar landbouwkundige eigenschappen zoals opbrengst, gezondheid en bloeitijdstip.

Hiervoor hebben we proefvelden om verschillende rassen en wilde types te onderzoeken. Dit doen we samen met een breed consortium waarbij ook de WUR uit Wageningen betrokken is. Andere leden van het consortium onderzoeken smaak, kleur en kwaliteit. Een neutrale smaak kan veel tijd en energie besparen tijdens het proces naar plantaardig bewerkt voedsel.