GRANADA

TRIPLE resistent BCA 1 + M. chitwoodi/fallax + M. hapla

Granada is de triple resistente bladrammenas van Vandinter Semo met resistentie tegen:

1.     BCA 1 (Bietencysteaaltjes >90%)

2.     Meloidogyne chitwoodi/fallax (bedrieglijk) Maïswortelknobbelaaltje

3.     Meloidogyne hapla  (Noordelijk wortelknobbelaaltje)

 

Granada kenmerkt zich door compacte groei en dichte loofmassa. De snelle grondbedekking zorgt voor een goede onkruidonderdrukking. Door de kortere lengte is de Granada goed onder te werken. Het ras is laatbloeiend, waardoor ook de zaadvorming later op gang komt.

Vooral bouwplannen met aardbeien, wortels, witlof, aardappelen, vlinderbloemigen en schorseneren zijn gevoelig voor schadelijke aantallen Meloidogyne hapla.  

 

Meloidogyne hapla

We hebben in eigen huis de mogelijkheid om gewassen te toetsen op relatieve vatbaarheid van aaltjes. De afgelopen jaren hebben we meerdere Meloidogyne hapla toetsen uitgevoerd. Hierin wordt duidelijk zichtbaar dat GRANADA het minst gevoelig is van alle huidige bladrammenas rassen op de markt. 

Helaas worden sommige rassen in de markt gepromoot als hapla resistent terwijl ze dit niet zijn. Er vinden bij deze rassen zelfs een forse vermeerdering plaats. Kies de veiligste bladrammenas keus van dit moment en kies voor GRANADA.

 

 

 

Granada

De Granada heeft een compacte groei en gaat iets minder de hoogte in. Dit is een voordeel tijdens het onderwerken. 

Rassen:
In te zetten bij het oogst en zaaiplan van:
AYACARA
KWS REPORTAGE
GERON
JORBA
PINA