Solanum sisymbriifolium

Raketblad

Raketblad (Solanum sisymbriifolium) is afkomstig uit Zuid-Amerika en is familie van de aardappel. Het ‘vanggewas’ raketblad is geschikt voor het bestrijden van cystenaaltjes en verbetert de bodemstructuur. Vandinter semo heeft het gewas in 2001 in Nederland geïntroduceerd en is er samen met de Universiteit van Wageningen in geslaagd om het gewas beter geschikt te maken als doder van cystenaaltjes.

Raketblad is volledig resistent tegen alle in Nederland voorkomende populaties van cystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) en ongevoelig voor Phytophthora. Raketblad is niet geschikt voor besmette grond als gevolg van bruinrot. Raketblad moet vroeg worden gezaaid, liefst in mei, om zijn werk als groene grondontsmetter goed te kunnen doen. Het zaad is zeer fijn. Het zaaibed moet daarom ondiep, vlak en fijn zijn, en het zaad moet licht worden aangedrukt. Vandinter Semo geeft het zaad standaard een voorbehandeling voor een vlottere kieming.

raketblad in het veld
Teeltadvies

Raketblad heeft een uitgebreid teeltadvies maar heeft als één van de grote voordelen dat het veel massa kan maken. Een goed ontwikkeld gewas levert 10 ton drogestof per hectare op. 

Raketblad is uitermate geschikt voor de bestrijding van aardappelcysteaaltjes en heeft ons speciale keurmerk het Active label.