Raketblad

Raketblad

Raketblad (Solanum sisymbriifolium) is afkomstig uit Zuid-Amerika en is familie van de aardappel. Het ‘vanggewas’ raketblad is geschikt voor het bestrijden van cystenaaltjes en verbetert de bodemstructuur. Vandinter semo heeft het gewas in 2001 in Nederland geïntroduceerd en is er samen met de Universiteit van Wageningen in geslaagd om het gewas beter geschikt te maken als doder van cystenaaltjes.

Raketblad is volledig resistent tegen alle in Nederland voorkomende populaties van cystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) en ongevoelig voor Phytophthora

Raketblad in het veld
Teeltadvies

Raketblad heeft een uitgebreid teeltadvies beschikbaar voor een succesvolle teelt. Naast vanggewas voor aaltjes heeft het als grote voordeel dat het veel massa kan maken. Een goed ontwikkeld gewas levert 10 ton drogestof per hectare op. 

Doordat Raketblad uitermate geschikt is voor de bestrijding van aardappelcysteaaltjes heeft het ons speciale Active label keurmerk.