raketblad1

Raketblad

(Solanum sisymbriifolium)

Raketblad (Solanum sisymbriifolium) is afkomstig uit Zuid-Amerika en is familie van de aardappel. Het ‘vanggewas’ raketblad is geschikt voor het bestrijden van cystenaaltjes en verbetert de bodemstructuur. Vandinter semo heeft het gewas in 2001 in Nederland geïntroduceerd en is er samen met de Universiteit van Wageningen in geslaagd om het gewas beter geschikt te maken als doder van cystenaaltjes.

Raketblad zorgt voor een bestrijding van ongeveer 70% van de aaltjespopulatie. Voorwaarde is dat het gewas zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Het aaltjesreducerend effect is vrijwel even groot als van natte grondontsmetting (80% bestrijding) en flink groter dan zwarte braak (50% doding).

Raketblad is volledig resistent tegen alle in Nederland voorkomende populaties van cystenaaltjes (Globodera pallida en G. rostochiensis) en ongevoelig voor Phytophthora. Raketblad is niet geschikt voor besmette grond als gevolg van bruinrot. Raketblad moet vroeg worden gezaaid, liefst in mei, om zijn werk als groene grondontsmetter goed te kunnen doen. Het zaad is zeer fijn. Het zaaibed moet daarom ondiep, vlak en fijn zijn, en het zaad moet licht worden aangedrukt. Vandinter Semo geeft het zaad standaard een voorbehandeling voor een vlottere kieming.

Eind augustus wordt het gewas op 25 cm hoogte afgemaaid of geklepeld om zaadvorming te voorkomen. Het gewas loopt hierna opnieuw uit. Vlak voor het onderwerken wordt het gewas opnieuw geklepeld. Raketblad kan veel massa maken. Een goed ontwikkeld gewas levert 10 ton drogestof per hectare op. Tot nu toe heeft raketblad weinig last van aardappelziektes.

Over het algemeen blijft het gewas gezond en kan het eind oktober worden ondergewerkt. Komt Phytophthora voor dan is het beter om het gewas begin september om te ploegen. De rol van raketblad in de verspreiding van alternaria is beperkt. Chemische onkruidbestrijding is goed mogelijk maar niet alle herbiciden met een toelating in aardappelen zijn geschikt en of toegelaten.

Informatie over raketblad

In te zetten bij het oogst & zaaiplan van:
Vandinter Semo raketblad rassen
Teeltadvies raketblad
Zaaibedbereiding:
:
Een goede aansluiting met een bezakte ondergrond is erg belangrijk. Wacht enige tijd tussen zaaibedbereiding en zaaien zodat er een goed aansluiting met de ondergrond ontstaat en voor zaai de kiemende onkruiden kunnen worden bestreden.
Zaaitijd in het voorjaar:
:
Na half mei (0,5 tot 1 cm diep met een grondtemperatuur van minimaal 10 graden).
Zaaizaadhoeveelheid:
:
20 kg per hectare (inclusief vulmiddel), dekkend zaaien.
Rijenafstand:
:
10 - 15 cm
Onkruidbestrijding na zaai:
:
Direct na zaai 0,15 l/ha centium + 1,0 l/ha stomp. Ruim voor opkomst lage dosering glyfosaat.
Onkruidbestrijding na opkomst:
:
Na opkomst bij goed ontwikkeld gewas maximaal 30 gram Titus per hectare. Spuit eventueel meerdere keren in een lage dosering (5-15 gram/ha Titus + uitvloeier) afhankelijk van de grootte van raketblad en in overleg met uw adviseur.
Onkruidbestrijding opmerkingen:
:
Het gebruik van Centium, Stomp en Titus in de teelt van raketblad is op basis van een “derdenuitbreiding”. Gebruik van deze middelen in de teelt van raketblad, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Bemesting:
:
Startgift van 40 kg N per hectare, 2e gift half juli 40-70 kg.
Klepelen:
:
Eind augustus bij roodverkleuring van de bessen (op 20-25 cm hoogte).
Bloeitijd:
:
Eind augustus
Opmerking:
:
Raketblad heeft een trage beginontwikkeling. Na half juli treedt er een groeiversnelling op.
Downloads & links
Aardappelen
Suikerbieten
Tarwe
Uien
Wortelen
Kool
Schorseneer
Spinazie
Bloembollen
PION