Blog

Bodembiodiversiteit van groot belang voor landbouwproductie.

biodiversiteit1
Bodembiodiversiteit van groot belang voor landbouwproductie.

“Bodembiodiversiteit is een onderschatte productiefactor”. Het is de stellige opvatting van dr. ir. Gera van Os. Zij is lector duurzaam bodembeheer op het Aeres College in Dronten en begin juni één van de belangrijkste sprekers op het Groot Bodem College.

Het bodemleven speelt een hoofdrol bij de vorming van mineralen, de samenhang van bodemdeeltjes, de bodemstructuur en de weerbaarheid tegen plantziekten. De samenhang van al deze bodemfactoren noemen we bodembiodiversiteit. En het belang ervan wordt onderschat aldus mevrouw dr. ir. Gera van Os.

Het leven onder de grond is aanzienlijk omvangrijker dan het leven boven de grond. Dit geldt voor de fysieke biomassa, maar het geldt ook voor de impact die ondergrondse biomassa heeft op de ontwikkeling en groei van gewassen.

Als we sommige berichten zouden moeten geloven, dan is het slecht gesteld met onze bodembiodiversiteit. “Zo dood als een pier”, werd onlangs zelfs gepubliceerd. Hoewel dat wellicht te sterk is aangezet, is een achteruitgang te zien van bloeiende planten, weide- en akkervogels en bijen en insecten. De intensieve landbouw wordt gezien als grote boosdoener.

Het ondergrondse leven bestaat voor 90% uit schimmels en bacterieën. Daarvan is slechts 1% bekend. Het is dan ook niet verrassend dat de effecten van de onderlinge samenhang tussen de verschillende elementen niet helemaal duidelijk zijn. Volgens Van Os is het wel duidelijk dat bodemverdichting een grote bedreiging is voor het bodemleven en de bodembiodiversiteit. Ze pleit voor meer aandacht voor organische stoffen zoals groenbemesters. Het gebruik van gewasbeschermingsgifstoffen en kunstmest dragen in ieder geval niet bij aan een gezonde bodembiodiversiteit. Van Os geeft aan dat een variatie aan organische stoffen wenselijk is. Naast groenbemesters worden genoemd; gewasresten, dierlijk mest en compost.