Nieuws

CORDOBA. Beste bladrammenas op rassenlijst

bladrammenas
Resistentie tegen Chitwoodi en BCA1. Uniek in Nederland! 

Het nieuwe bladrammenas Cordoba van Vandinter Semo staat het hoogst op de rassenlijst. Naast de hoge organische stofopbrengsten, zijn vooral de resistentie tegen Chitwoodi én BCA 1 uniek aan deze hoogkwalitatieve groenbemester.

Praktijkonderzoek door Wageningen Universiteit

Tijdens een praktijkonderzoek van Wageningen Universiteit, afgelopen nazomer uitgevoerd op proefvelden in Vredepeel, bleek dat Cordoba een uitzonderlijk hoge organische stofopbrengst realiseert. Het handboek bodem en bemesting, van Wageningen Universiteit, laat een effectieve organische stofopbrengst zien van 875 kg per hectare. Het Vandinter Semo ras Cordoba 2214 kg/ha, waarmee het de gemiddelde waarde met zo’n 2,5 keer overstijgt.

Lange groeiperiode, hoge organische stof opbrengst

De reden voor deze uitzonderlijke score ligt vooral in het inzaaimoment, begin juli. De combinatie van inzaaimoment, voldoende beregening en groeiperiode blijkt van grote invloed op de hoge opbrengst. In de praktijk wordt een dergelijk vroeg inzaaimoment zelden toegepast. Daarom is op het eigen demoveld bij Vandinter Semo ook een proefveld ingezaaid met Cordoba. Inzaaimoment was 31 augustus en de groeiperiode was 11 weken. Ook hier werd nog een organische stofopbrengst gerealiseerd van 976, ofwel 11,5% hoger dan het gemiddelde. Maar Cordoba laat het ‘opbrengsttalent’ dus nog beter laten zien wanneer het vroeger ingezaaid wordt. 

“Beste ras in de wereld”

Vandinter Semo veredelde het ras zelf. Het is daarmee één van de weinige veredelaars in de wereld. Directeur Bert-Jan van Dinter: “Ik durf te stellen dat CORDOBA het beste ras in de wereld is.”

Gunstig voor aardappeltelers

Vooral telers van consumptie- en pootgoedaardappelen kunnen goed profiteren van de gunstige eigenschappen van Corboda. M. Chitwoodi is een quarantaine-ziekte in aardappelen. Bedrijven waar dit wordt geconstateerd mogen het pootgoed niet meer exporteren. Bladrammenas wordt veel gebruikt als groenbemester op akkerbouwbedrijven waar suikerbieten een belangrijke plaats in het bouwplan innemen. Het gewas levert een bijdrage aan het organische stofgehalte en legt stikstof vast voor het volggewas. CORDOBA is bovendien een gunstig lang gewas.

Wilt u weten hoe andere telers over CORDOBA denken, kijk dan onderstaande korte video.

Voor meer informatie lees onze Groenbemesterbrochure of de CORDOBA leaflet, of neem contact op met een van onze deskundigen.