Blog

Een duurzame landbouwbodem? Enkelvoudige groenbemester of mengsel?

japanse haver
Duurzame landbouw

Eén van de belangrijkste promotors van duurzame landbouw en duurzaam bodembeheer is LNV minister Carola Schouten. Dat blijkt ook wel uit haar plan om in 2030 alle landbouwbodems duurzaam te beheren. Enkele uitgangspunten die ze heeft geformuleerd om dit doel te kunnen realiseren? Het ontwikkelen van kennis, het vaststellen van instrumenten om de bodemkwaliteit te kunnen meten en duurzaam bodembeheer economisch aantrekkelijk maken. Één van de sleutels voor duurzaam bodembeheer? De inzet van groenbemesters. Maar welke groenbemester zet je in waarvoor?

Bodemkwaliteit

Groenbemesters hebben een grote invloed bij de verbetering van bodemkwaliteit.

  1. Tegengaan van stikstofuitspoeling.
  2. Verbetering van het organische stofgehalte.
  3. Voeden van het bodemleven.
  4. Verbeteren van de bodemstructuur.

​​​​​​Enkelvoudige groenbemesters

Bij de keuze van groenbemesters ontstaat vaak nog de discussie of het beter is om enkelvoudige groenbemesters in te zetten, met een specifieke eigenschap? Of dat groenbemester mengsels, met meerdere eigenschappen, beter zijn?

Bij Vandinter Semo weten we uit de praktijk dat een enkelvoudige groenbemester veel betere resultaten geeft op het gebied van nematodenbeheersing dan wanneer wordt gekozen voor een mengsel. De achterliggende gedachte dat een mengsel bijvoorbeeld meerdere soorten aaltjes bestrijdt is niet correct. Een mengsel is namelijk niet zo effectief als een enkelvoudige groenbemester. Het resultaat bij toepassing van een mengsel is dat de aaltjesbestrijdingsresultaten onder de maat zijn. Dankzij onze ervaring met inzet van groenbemesters adviseren we dan ook altijd enkelvoudige groenbemesters.

Active. Het bewezen keurmerk voor kwaliteit

Om het kaf van het koren te scheiden en een heldere boodschap te hebben voor de professionele gebruiker van groenbemesters, lanceert Vandinter Semo het Active label als een keurmerk voor de toprassen die Vandinter Semo op de markt brengt.

 

+ Bewezen actieve werking tegen nematoden (aaltjes), terug te vinden op de rassenlijst.

+ Bewezen actieve kiemkracht van minimaal 80% (door NAK gekeurd).

+ Bewezen zaaizaad zuiverheid van 98,5%, door NAK gekeurd. Vrij van schadelijke onkruiden zoals wilde haver, warkruid en doornappel (door NAK gekeurd).

+ Bewezen raszuiverheid (DUS onderzoek).

+ Rassen die uitsluitend door Vandinter Semo zelf zijn geproduceerd.

 

Wilt u meer weten over de keuze van enkelvoudige groenbemesters?

Neem dan voor meer informatie contact op met:

Geert Elzes +31 6 25486829 | g.elzes@vandintersemo.nl