Nieuws

Forse opbrengstverhoging in aardappelen door bladrammenas

Forse opbrengstverhoging in aardappelen door bladrammenas

De afgelopen 4 jaar heeft de PPS groenbemesters veel onderzoek gedaan naar bodembiologie (schimmels en bacteriën) in relatie tot verschillende groenbemesters en mengsels. In dit onderzoek, waar ook Vandinter Semo bij betrokken is geweest, is ook gekeken naar de effecten in het volggewas. Hierbij is een opbrengstverhoging opgemerkt in aardappelen bij gebruik van bladrammenas als groenbemester. Dit effect was niet significant, maar wel een positieve trend in het onderzoek. Het is dus geen wetenschappelijk vastgesteld verschil, maar het opbrengsteffect was wel opvallend. Het gedeelte waar geen groenbemesters hebben gestaan gaf een opbrengst van 3,1 kg per container, en waar bladrammenas heeft gestaan was de opbrengst 3,9 kg. Een verschil van meer dan 25%.

Er wordt snel gedacht dat dit een stikstofeffect is van de groenbemester. Echter, als we kijken naar de andere groenbemesters en vlinderbloemigen, dan is dit verschil er niet (fig. 1). Een aantal andere (internationale) onderzoeken laten ook zien dat bladrammenas en in sommige gevallen ook gele mosterd een opbrengstverhoging geven in aardappelen.

De reden waarom de opbrengst wordt verhoogd, is niet duidelijk geworden in dit PPS-onderzoek. Wat wel goed naar voren is gekomen, is dat bladrammenas een sterk en langdurig effect heeft op het bodemleven. De microbiële footprint (fig. 2) van bladrammenas is zeer verschillend ten opzichte van andere groenbemesters. Schimmel- en bacteriefamilies worden door bladrammenas sterk gestimuleerd, en sommige families worden juist sterk onderdrukt. Het zou goed kunnen dat het effect op het bodemleven voor een deel de verklaring is voor de hogere aardappelopbrengsten. Het onderzoek (in het Engels) is hier terug te lezen.  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038071723001426?via…

 

Fig 1 Opbrengstverhoging door groenbemesters in aardappelen

Deze grafiek laat de opbrengst zien van de verschillende groenbemesters op de aardappelopbrengst. Deze proef is uitgevoerd in containers in een gewarde blokkenproef. De proef is niet significant maar laat wel een positieve trend zien bij bladrammenas.

Fig 2 Microbiële DNA footprint van groenbemesters

Deze tabel laat zien wat het effect is van verschillende groenbemesters op het microbioom, ook wel een footprint genoemd. De groene kleur geeft een verrijking aan van de bacterie- of schimmelfamilie. De oranje kleur geeft een onderdrukking aan van de schimmel- of bacteriefamilie.  .