Blog

Goede inzet van groenbemesting nog aantrekkelijker met stijgende kunstmestprijzen?

Extreem hoge gasprijzen

Groenbemesting stijgt al jarenlang in populariteit. Enerzijds dankzij het besef dat we zuinig moeten zijn op de bodemkwaliteit en verstandig dienen om te gaan met de stoffen die we in onze bodem toevoegen. Anderzijds ook door de wetgeving die verplicht om groenbemesters toe te passen. In de praktijk wordt groenbemesting vooral nog gezien als een alternatief naast de inzet van kunstmest. Maar wat nu? Dankzij de extreem hoge gasprijzen en de onzekerheid in Oekraïne is ook de prijs van kunstmest aan het stijgen. En niet zo’n beetje ook. Daarvoor zijn grofweg een drietal redenen aan te wijzen.

 

  1. Afname van productiecapaciteit

Russische producenten van kunstmest leveren zo’n 16% van alle beschikbare kunstmest in de wereldmarkt. Door het importverbod op Russische producten, ontstaat er een krapte op de wereldmarkt, waardoor de stijgen van kunstmest gaan stijgen.

 

  1. Verminderde beschikbaarheid van kali

Kali is een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Rusland is één van de belangrijkste aanbieders van kali. Dus ook hier ontstaat een tekort, waardoor kunstmestproducenten buiten Rusland op zoek moeten naar schaarsere kali op de wereldmarkt. Ook dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect.

 

  1. Stijgende energieprijzen

Europese producenten van kunstmest worden geconfronteerd met extreme prijsstijgingen voor hun energie. Voor de vervaardiging van o.a. stikstof kunstmest is veel energie nodig. Dit leidt tot hogere productiekosten, die doorberekend zal gaan worden bij de eindgebruikers.

 

Het is bekend dat de inzet van groenbemesters een startvoorsprong kan geven voor een opvolgend gewas. Met de stijgende kosten van kunstmest, is het dus raadzaam om te kijken hoe groenbemesters in te zetten zijn om de inzet van kunstmest tijdens het groeiseizoen te verminderen.

 

Wil je er meer van weten?

Neem dan contact met ons op! mail en vraag het aan de landbouwkundigen van Vandinter Semo