Nieuws

Groenbemesterdag 2023 groot succes!

groenbemesterdag
Groenbemesterdag 2023

Kiezen voor het juiste moment van zaaien, bewerken en inwerken van groenbemesters is essentieel voor het effect ervan op gewenst en ongewenst bodemleven, organische stof opbouw, stikstofvastlegging en bodemkwaliteit. De Groenbemesterdag ging daarover. Thema was daarom 'De tijd zal het leren'. Op 22 september gaven onderzoekers en landbouwtoeleveranciers van zaden, meststoffen en mechanisatie uitleg over de invloed van timing met groenbemesters op bodeminsecten, bodemstructuur, organische stof, nutriëntenkringloop en aaltjesbeheersing. Bekijk de video: 

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/835832-timing-groenbemesters-essenti…

Bron: akkerwijzer, agrio