Nieuws

Groenbemesterdag 24 juni, live via internet!

groenbemesterdag 24 juni 2020
Groenbemesterdag "Doelgericht kiezen"

In het voorjaar hadden we als Vandinter Semo de kans om de kennis en ervaringen over onze groenbemester rassen oog in oog met u te delen. De groenbemesterdag “Klein krijgen” in Vredepeel was drukbezocht. 

Deze aankomende jaarlijkse groenbemesterdag op 24 juni wordt anders. Het wordt namelijk een online evenement waarbij u als bezoeker vanaf uw beeldscherm kunt meekijken naar de verhalen en demonstraties over de inzet en (aaltjes)effecten van groenbemesters op zandgrond en kleigrond. Het thema van deze groenbemesterdag is “Doelgericht kiezen”.

Wij nodigen u uit om mee te kijken. Het enige dat u ervoor hoeft te doen is om u in te schrijven via deze link.

De onderwerpen?

Programma

1) 13:00 tot 13:05 uur || Inleiding live uitzending van groenbemesters op zandgrond

Inleiding over de onderwerpen en de noodzaak van doelgericht kiezen op zandgrond door Leendert Molendijk, WUR Open Teelten.

2) 13:05 tot 13:50 uur || ‘Doelgericht kiezen’- zandgrond

Het doelgericht kiezen van groenbemesters op zandgrond wordt behandeld: - bij beheersen van Meloidogyne Chitwoodi - Leendert Molendijk en Johnny Visser, WUR Open Teelten - bij kiezen vanggewas na mais - Brigitte Kroonen, WUR Open Teelten - bij beheersen van Pratylenchus penetrans - Leendert Molendijk en Johnny Visser, WUR Open Teelten Vandinter Semo, Geert Elzes,  zal een korte pitch geven bij de onderwerpen M. Chitwoodi en P. Penetrans. Bekijk hier alvast de videobijdrage van Vandinter semo

Introductie Vandinter Semo

3) 13:50 tot 14:00 uur || Vragen en reacties ‘Doelgericht kiezen’ van groenbemesters op zandgrond

Ter afsluiting van het eerste gedeelte geven onderzoekers van de WUR Open Teelten reactie en inhoudelijke toelichting op vragen die vooraf en live tijdens de uitzending kunnen worden gesteld.

4) 14:15 tot 14:20 uur || Inleiding live uitzending van groenbemesters op kleigrond

Inleiding van het tweede gedeelte, over de onderwerpen en de noodzaak van doelgericht kiezen op kleigrond door Leendert Molendijk, WUR Open Teelten

5) 14:20 tot 15:05 uur || ‘Doelgericht kiezen’- kleigrond

Het doelgericht kiezen van groenbemesters op kleigrond wordt behandeld: - bij aardappelteelt in gereduceerde grondbewerking - Derk van Balen en Wiepie Haagsma, WUR Open Teelten - bij inzaai in graanstoppel - Wiepie Haagsma, WUR Open Teelten  

6) 15:05 tot 15:15 uur || Vragen en reacties ‘Doelgericht kiezen’ van groenbemesters op kleigrond

Ter afsluiting geven onderzoekers van de WUR Open Teelten reactie en inhoudelijke toelichting op vragen die vooraf en live tijdens de uitzending kunnen worden gesteld.

Wilt u meedoen? Dit kan door in te schrijven op deze link

 

Nederlandse akkerbouwers voorbeeld in Europa voor terugdringen gewasbeschermingsmiddelen. 

De Green Deal is één van de meest omvangrijke en wellicht ook ambitieuze programma’s op de agenda van de Europese Unie. Binnen het Green Deal programma mag de landbouw rekenen op extra aandacht en wordt vanuit het Biodiversiteitstreven gestreefd naar een verlaging van gewasbeschermingsmiddelen. 

Slechts 4 landen – Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland – nemen zo’n tweederde van alle gewasbeschermingsmiddelen voor hun rekening. Opvallend is het dat grootverbruiker Frankrijk over de afgelopen 7 jaar zelfs een toename liet zien van bijna 40%. 

De Nederlandse landbouwer doet het goed. Over de afgelopen 7 jaar werd in Nederland namelijk ruim 10% minder gewasbeschermingsmiddelen toegepast. Het is een goede zaak dat de Nederlandse landbouwprofessional laat zien open te staan voor verandering en vernieuwing. 

Opmerkelijk! Burgers en industrie zijn ook verantwoordelijk voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Onlangs presenteerde Natuurmonumenten een rapport waarin bleek dat in Drentse natuurgebieden veel bestrijdingsmiddelen werden gemeten. Daarbij werd een beschuldigende vinger opgestoken naar de Landbouwsector. 

Een ’second opinion’ leert echter dat ruim 60% van alle gemeten gewasbeschermingsmiddelen afkomstig is van consument en industrie. Zo werden onder andere waardes aangetroffen van anti-muggen middelen en van middelen die worden toegepast bij asfaltverwerking. 

Het toont aan dat de landbouwsector nog altijd onder een vergrootglas ligt. 

 

Cordoba journaal.

Cordoba, de nr 1 bladrammenas uit Nederland. 

Cordoba is met haar multiresentie tegen het bietencysteaaltje (BCA1) en Chitwoodi een opvallende groenbemester. De hoogresistente eigenschappen en de goede landbouwkundige eigenschappen, zorgen ervoor de Cordoba de best presterende bladrammenas is op de rassenlijst. 

Onlangs hebben we enkele praktijkopnames gemaakt waarin we de ervaringen en de bijzondere kwaliteit van Cordoba over het voetlicht brengen. 

We zouden het op prijs stellen als u even naar het filmpje kijkt.