Blog

High Sugar gras is erg actueel

Door de huidige discussie in Nederland is er nog meer aandacht voor stikstofuitstoot en met name het beperken hiervan. Grassen met een hoog suikergehalte zijn slimme klimaatgrassen die een belangrijke plek gaan innemen in de veehouderij. Onze partner Germinal heeft hier een interessante video over gemaakt!

 

High Sugar Grass voor melkproductie

Resultaten van verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd op diverse melkveebedrijven en op de universiteit van Aberystwyth (Wales), tonen aan dat graseiwit efficiënter wordt gebruikt voor de melkproductie wanneer extra energie wordt geleverd door het  gebruik van High Sugar raairassen zoals AberGain.

De belangrijkste voordelen van het voeren van High Sugar Gras (HSG):

Melkgift fors gestegen

In een studie waarin werd gekeken op zes commerciële melkveebedrijven, gaven dieren gedurende het weideseizoen gemiddeld 6% meer melk per koe. In proeven met een nulgras meting van Engels raaigras nam de gemiddelde melkgift van dieren die HSG kregen toe met 2,3 kg/dag in de vroege lactatie en 2,7 kg/dag in de late lactatie, zonder nadelige invloed op de melkkwaliteit.

Inname van droge stof aanzienlijk verbeterd

Begrazingsproeven toonden aan dat de opname van droge stof met ongeveer 2 kg  per koe, per dag steeg. Dit is met name belangrijk in landbouwsystemen met een lage input, waar veehouders willen dat dieren zoveel mogelijk van hun voedingsstoffen uit begraasd gras halen.

Verbeterde verteerbaarheid

In dezelfde proef werd een verbetering van 3% in de verteerbaarheid geregistreerd met High Sugar gras. De drogestof verteerbaarheid van het HSG  bleek consistent hoger te zijn dan het aanbevolen controleras gedurende voorjaar en najaar.

De hoeveelheid stikstof die in de urine verloren gaat, wordt aanzienlijk verminderd

In drie proeven zonder begrazing met dieren in het begin, midden en einde van de lactatie, werd de hoeveelheid stikstof die in de urine verloren ging met maximaal 24% verminderd bij dieren die High Sugar Gras kregen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor het milieu in termen van stikstofverontreiniging.

 

Alle informatie over High Sugar Grass kun je hier vinden.