Blog

High Sugar Grass, Meer Eiwit, Minder Uitstoot

high sugar grass
Raketblad teelt
Optimalisatie in de teelt van raketblad

Dit jaar is Vandinter Semo samen met het HLB uit Wijster gestart met het volgen van een aantal raketblad percelen.

Doel van dit project is om meer inzicht te krijgen in de teelt van raketblad. Vandinter Semo en HLB volgen hierbij een ervaren raketblad-teler en een teler die raketblad voor het eerst is gaan telen. De verschillende bewerkingen en zaaitechnieken worden vervolgens met elkaar vergeleken.
(foto gemaakt op 12 augustus 2020)

Half juli zijn de planten voor de eerste keer geteld; er staan gemiddeld tussen de 22 en 30 planten per m2. Er wordt aan de hand van de ervaringen van dit jaar én van eerdere jaren een gedetailleerde teelthandleiding gemaakt. Deze handleiding zal begin 2021 op onze website beschikbaar zijn. 

 

Oogst van Japanse haver

De afgelopen periode zijn er veel gewassen geoogst onder droge omstandigheden. Zo ook het biologische Japanse haver (ras: EXITO) van Akkerbouwbedrijf Sassen. Het oogsten is gefilmd en het resultaat kunt u hier bekijken. Het geoogst product is ontvangen op ons productiebedrijf in Scheemda waar het wordt geschoond, gecertificeerd en weer verpakt. Klaar om als aaltjesbestrijder te worden ingezet.

Telen onder schrale en zilte omstandigheden

Binnen het project Dubbele Dijken in Groningen wordt er o.a. gekeken naar de mogelijkheden voor akkerbouw onder zilte en schrale omstandigheden. Van het betreffende perceel is 70 cm toplaag verwijderd om te gebruiken voor de dijkverhoging. Wat overblijft is schrale en zoute grond wat geschikt gemaakt moet worden voor de akkerbouw. 

Vandinter Semo werkt aan dit project mee door voorafgaand aan de pootaardappelteelt verschillende groenbemesters te telen. Groenbemesters leveren organische stof en een goede doorworteling van de bodem. De doorworteling stimuleert het bodemleven en geeft groeikracht aan de bodem. Het project levert Vandinter Semo inzicht op hoe groenbemesters onder moeilijke omstandigheden groeien.  Meer informatie is ook te vinden in dit artikel in Nieuwe Oogst. 

Meer opbrengst, minder reststikstof

Vandinter Semo is distributeur van het hoog scorende AberGain High Sugar Grass. AberGain High Sugar Grass is ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers van Aberystwyth Universiteit en is onderscheidend door een hoog suikergehalte. Dankzij dit hoge suikergehalte is het gras extra smakelijk en kent het een betere verteerbaarheid dan elk ander ras. Door de hoge verteerbaarheid worden meer eiwitten benut voor melkproductie en wordt minder reststikstof uitgestoten via urine en mest. Een dubbele win-win dus.

Stikstof uitstoot is één van de oorzaken voor het broeikaseffect. Hoe minder stikstof uitstoot, hoe beter. High Sugar Grass zorgt voor een verbeterde eiwit/energie balans in de pens dankzij de aanwezige suikers.

Hierdoor worden meer eiwitten onttrokken voor de productie van melk. Het resultaat is minder verlies aan eiwitten in de vorm van onbenutte stikstof die via urine en mest tot ammoniak uitstoot leidt.