Blog

Meer weidegang, minder stikstofuitstoot.

Emissiereductie van 5%.

Minister Carola Schouten heeft in een antwoord op Kamervragen laten weten dat zij meer weidegang wil aanmoedigen als inzet tegen stikstofuitstoot. Metingen leren namelijk dat bij een weidegang van 720 uur een emissiereductie in de stal wordt bereikt van 5%. Bij meer weidegang zal de emissiereductie eveneens toenemen. Op dit moment lopen verschillende onderzoeken om te kijken in welke mate de reductie wordt beïnvloed door extra uren weidegang. De antwoorden zijn voortgekomen op basis van de discussie die is aangewakkerd door het rapport van Adviescollege Stikstofproblematiek van de Commissie Remkes. Daarin wordt gesteld dat geen extra vergunning nodig is voor bemesting en beweiding. Als reden wordt aangevoerd dat zowel aangescherpte bemestingsnormen en betere technieken voor het uitrijden van de mest vallen binnen de richtlijn uit 2004. Met de invoering van de Spoedwet aanpak Stikstof, verandert dat niet.

Abergain High Sugar Grass voor meer melk en minder stikstofuitstoot.

Het feit dat extra weidegang leidt tot een verlaagde stikstofuitstoot is een positief effect dat aandacht mag hebben. Het feit dat de keuze van het juiste gras een extra effect kan hebben op de stikstofreductie mag misschien nog meer aandacht hebben. Gras is immers niet zomaar gras.   

Vandinter Semo is distributeur van het hoog scorende Abergain High Sugar Grass. Abergain High Sugar Grass is ontwikkeld in samenwerking met wetenschappers van Aberystwyth Universiteit en is onderscheidend door een hoog suikergehalte. Dankzij dit hoge suikergehalte is het gras extra smakelijk en kent het een betere verteerbaarheid dan elk ander ras. Door de hoge verteerbaarheid worden meer eiwitten benut voor melkproductie en wordt minder reststikstof uitgestoten via urine en mest. Een dubbele win-win dus.