Blog

Project Topbodem

Topsport

Het inzaaien van groenbemesters is zo goed als achter de rug. Ook dit jaar zij er weer vele hectares bladrammenasgele mosterd en japanse haver ingezaaid.

Onze productie en logistieke afdeling heeft het de afgelopen periode druk gehad met het uitleveren van veel orders. Elk jaar is dit weer topsport en ook nu is alles weer tijdig op de juiste plek gekomen.  Door de warme najaar temperaturen zijn de groenbemesters goed gaan groeien. Ook met de lagere temperaturen van dit moment groeien de groenbemesters rustig door. Het bodemleven staat niet stil, juist door een bedekte bodem en een doorwortelde bouwvoor kan het bodemleven met suikerrijke wortelexudaten worden gevoed. Uit veel onderzoeken blijkt dat een weerbare bodem een belangrijke sleutel is naar de toekomst. Vandinter Semo blijft investeren in onderzoek en projecten om hier nog beter op in te spelen.

Topbodem demovelden

Binnen het project TOPBODEM van Akkerwijzer zijn er diverse activiteiten. Bij Loonbedrijf Van der Woerd uit Zoelen ligt een demo waarin we onderzoeken wat de effecten zijn van diverse grondbewerking en zaaizaadhoeveelheden.

Er liggen vijf grondbewerkingsvarianten:

  1. Vroeg ploegen gevolgd door een kopeg en zaai van de groenbemester
  2. Vroeg ploegen en later in het najaar egaliseren met de kopeg
  3. Directzaai van de groenbemester, na woelen
  4. In één werkgang woelen, kopeggen en zaaien
  5. Directzaai van de groenbemester in de stoppel en ploegen in het najaar

Op 26 oktober zijn er samen met adviesbureau Van Tafel Naar Kavel en Gerard Meuffels profielkuilen beoordeeld. Interessant is te zien dat wortels van de gele mosterd diep weg groeien (ca. 45 cm), ook op plekken waar de bodemstructuur niet optimaal is. Op schijnbaar droge omstandigheden is er gewoeld, toch bleek er onderin de bouwvoor versmering te zijn. Op een wat meer zanderige gedeelte van het perceel is goed te zien dat de wortels van gele mosterd veel samenhang geven aan de gronddeeltjes. We houden u op de hoogte van de resultaten van dit demo project, de eerste ontwikkelingen zijn al in beeld gehad. Bekijk ze hier.

De derde zomer

Droogte van afgelopen zomer versterkt bewustzijn voor een gezonde en weerbare bodem. Is beregening de enige oplossing?

Het droge voorjaar en de droge zomer heeft een stevige invloed op de wijze waarop landbouwers, en akkerbouwers specifiek, hun oogsten kunnen veiligstellen. Alleen al de investeringen die nodig zijn om voldoende beregening te kunnen toepassen, slaan een gat in het gemiddelde rendement. De vraag is dan ook of beregening de ultieme en enige oplossing is.

De laatste 100 jaar

Als we kijken naar het klimaat over de afgelopen 100 jaar, dan vallen een aantal dingen op. Zo is er namelijk niet alleen toename van droogteperiodes. Ook de neerslagperiodes worden heftiger. Ofwel in kortere periodes valt meer neerslag.

Dit fenomeen stelt extra eisen aan de bodemkwaliteit. Immers is het goed als de bodem in staat is om voldoende water op te nemen en vast te houden.

Akkerbouwers die erin slagen om in deze moeilijker wordende klimaatomstandigheden een hoge opbrengst per hectare te realiseren verdienen hun investering in extra beregening meestal snel terug. Toch is de echte winst te behalen als er ook aandacht wordt gegeven aan de bodem.

Meer organische stof!

Een gezonde bodem met voldoende bodemleven is extra vruchtbaar. Bovendien is een bodem met voldoende organische stof veel beter in staat om vocht vast te houden. Onderzoek vanuit Wageningen University tonen aan dat een verhoging van 1% in organische stof in de bodem de noodzaak tot beregening 2 tot 3 weken kan uitstellen. Het inzaaien van groenbemesters draagt bij aan de verhoging van het organische stof gehalte. Bij een goede ontwikkeling van  bijvoorbeeld japanse haver (EXITO) zorgt dit voor meer dan 1500 kg effectieve organische stof [effectieve organische stof = organische stof wat na een jaar nog aanwezig is in de bodem]

Naast het vasthouden van vocht door toevoeging van organische stof, blijkt dat organische stof de kans op verdichting vermindert. De steeds zwaardere machines zorgen voor extra bodemdruk, waardoor verdichting kan optreden. Verdichting zorgt ervoor dat het vocht de diepere delen in de bodem niet bereikt, sneller verdampt en daardoor leidt tot snellere uitdroging. Ook vanwege de verdichtings-uitdagingen kunnen groenbemesters een positieve bijdrage leveren.