Artikel

Raketblad – Groene bestrijding van het aardappelcysteaaltje

aardappelveld
Raketblad – Groene bestrijding van het aardappelcysteaaltje

Aardappelmoeheid (AM) is een van de grootste problemen in de aardappelteelt. Aardappelcysten kunnen wel 10 tot 15 jaar in de bodem overleven en kunnen bij hoge aantallen forse opbrengstschade geven. Voor de pootaardappelteelt betekent het bij 1 gevonden cyste met levende inhoud dat er geen pootaardappelen geteeld mogen worden. Aardappelmoeheid is dus een ziekte om ernstig rekening mee te houden.

Bestrijding van aardappelmoeheid.

Er zijn diverse mogelijkheden om aardappelmoeheid te beheersen. Door een resistent aardappelras te kiezen kunnen aaltjes uit hun cysten gelokt worden en een actieve afname geven van de besmetting. Een ruimer bouwplan met minder intensieve aardappelteelt zorgt voor meer natuurlijke afname van aaltjes. Chemisch zijn er ook een aantal mogelijkheden om de aaltjesdruk te verlagen, de verwachting is wel dat deze middelen op termijn komen te vervallen.

100% vrij van PSTVd.

Vandinter Semo heeft bijna 20 jaar geleden Raketblad geïntroduceerd als vanggewas voor aardappelcystenaaltjes. Dankzij strenge controles en zorgvuldig uitgevoerde processen, garanderen we dat al onze zaden vrij zijn van ziektekiemen en andere ziekteverwekkers. Nadat we in 2017 een voorraad Raketblad onderschept hebben, die geïnfecteerd bleek met PSTVd, zijn we in 2019 zijn we gestart met nieuw materiaal in overleg met het NVWA. We hebben nu zaaizaad beschikbaar dat 100% vrij is van PSTVd op zowel blad als zaad.

Raketblad

Raketblad is volledig resistent tegen alle in Nederland voorkomende populaties van cystenaaltjes (G. pallida en G. rostochiensis), proeven hebben aangetoond dat deze Solanum soort een actieve afname geeft tot 70%. De teelt van raketblad start vanaf half mei en kan bij een goede ontwikkeling maximale lokking en doding geven. De teelt van raketblad vraagt aandacht zodat een goede aaltjes bestrijding wordt verkregen, informatie hierover is beschikbaar. Naast aaltjesbestrijding geeft het gewas een hoge opbrengst aan effectieve organische stof, wat gunstig is voor het bodemleven en de bodemstructuur.

Pootaardappelen

In de pootaardappelteelt mag er geen enkele levende aardappelcyste worden gevonden. Als raketblad als vanggewas wordt ingezet op een besmet verklaard perceel mag er na deze teelt opnieuw worden bemonsterd.

Vrijwillige intensieve controle van pootaardappelpercelen gebeurt steeds meer, zodat er proactief actie kan worden ondernomen. Bij de inzet van een aardappelen als vanggewas betekent dit meestal een zwaar bemonsteringsregime door de NAK na de teelt, met raketblad is een licht bemonsteringsregime in veel situaties toegestaan.

Vandinter Semo

Vandinter Semo is producent en verwerker van zaaizaden. Op grassen en resistentie groenbemesters ligt de focus. Naast vermeerdering van zaden wordt er veel energie gestoken in het veredelen van groenbemesters met nematodenresistentie. Door deze innovatie kracht heeft Vandinter Semo diverse hoog resistentie groenbemesters en goede raketblad rassen ontwikkeld omdat het gelooft in groene oplossingen.

Neem voor meer informatie over grassen, groenbemesters en raketblad contact op met Geert Elzes van Vandinter Semo.