Video

Vandinter Semo legt meer nadruk op duurzaam bodembeheer.

Keuzes en uitdagingen..

Bert-Jan van Dinter, directeur en eigenaar van Vandinter Semo, legt uit op welke natuurlijke wijze groenbemesters en vanggewassen een bijdrage leveren aan een gezondere bodem. Daarbij gaat hij in op de keuzes die we dienen te maken en welke uitdagingen we hebben te overwinnen.

Hieronder