Nieuws

Voorkomen van bodemziekten

demovelden

Vandinter Semo werkt samen met Wageningen Research, twee vakgroepen van de universiteit en diverse partners uit het bedrijfsleven aan een langlopend project in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.   Het onderzoek in dit project richt zich op de effecten van groenbemesters en hun mengsels op de microbiële gemeenschap in de bodem in relatie tot mogelijke ziekte-onderdrukkende eigenschappen. Meer lezen over dit project kan hier. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van het project.